AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

WOŚP: 22. finał z Sylwią Grzeszczak! Wolontariusze poszukiwani!

DATA: 14 listopada 2013 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 12 stycznia 2014 roku, spędzimy z Sylwią Grzeszczak. Wokalistka będzie główną atrakcją muzycznej strony przedsięwzięcia w Kaliszu. Do 10 grudnia tego roku do siedziby OSRiRu mogą zgłaszać się wolontariusze. 
  Sylwia Grzeszczak i rozgrzewające publiczność kaliskie grupy, podobnie jak w roku ubiegłym, wystąpią w Arenie. Od środy do siedziby OSRiRu przy ulicy Łódzkiej mogą zgłaszać się wolontariusze, którzy będą zbierać pieniądze na rzecz fundacji Jurka Owsiaka. - Młodych ludzi, którzy chcą nam pomagać, nigdy nie brakuje - mówi Mirosław Przybyła, szef OSRiRu. - Gorzej z identyfikatorami. Nie do końca wiem, czym kierują się organizatorzy, którzy dokumenty przydzielają. W zeszłym roku, mimo, że kilka razy zgłaszaliśmy zapotrzebowanie na 1000 identyfikatorów otrzymaliśmy 600 sztuk. 

  W zeszłym roku na ulicach Kalisza i powiatu pojawiło się blisko 1000 osób, które kwestowały na rzecz WOŚP.


  Poniżej Regulamin Wolontariusza 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  1. W Finale w charakterze Wolontariusza bierze udział każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej 22. Finału WOŚP i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

  2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 22. Finałem WOŚP, który odbędzie się 12 stycznia 2014 r. w godz. 00:00 – 24:00. Aby otrzymać identyfikator osoba zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail poprzez który można się z nią kontaktować, a także złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach wewnętrznych-statystycznych (w przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny).

  3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach Imprezy Zamkniętej 22. Finału WOŚP organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na organizację takiej imprezy.

  4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.

  5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.

  6. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują pod warunkiem, że towarzyszy im osoba pełnoletnia, której dane zostały wcześniej zgłoszone Fundacji WOŚP na ankiecie wolontariusza.

  7. Wolontariusz powinien dbać o nieuszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.

  8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.

  9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę w ciągu 48 godzin od zakończenia zbiórki, w miejscu i według zasad określonych przez Sztab, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.

  10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia-podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.

  11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń-podziękowań wolontariuszy, Szef Sztabu zobowiązany jest przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba kwestowała podczas Finału, w związku z czym Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń potwierdzających iż dana osoba była wolontariuszem.

  12. Dopuszczalna jest wymiana w ciągu trwającej zbiórki wolontariuszowi zapełnionej puszki na nową pustą w lokalnym sztabie.

  13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.

  14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.

  15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.