AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

Korpus kadetów

  .

  Podstawowe informacje

  rodzaj budowli

  zespół zabudowań pojezuickich

  adres

  ul. Kolegialna, ul. Łazienna

  data powstania

  1795

  Jezuici funkcjonowali w Kaliszu przez blisko 200 lat, a kres ich działalności położyła likwidacja zakonu ogłoszona listopadzie 1773 roku. Budynki opuszczonego kolegium przejęła Komisja Edukacji Narodowej umieszczając  w nich Podwydziałową Szkołę Wojewódzką. Piętnaście lat później w roku 1788, zagościł w tu zakon Bonifratrów. Zakonnicy, na czele których stał ksiądz a przede wszystkim znakomity lekarz Ludwik Perzyna, w murach kolegium założyli szpital, który funkcjonował w Kaliszu do roku 1973.
   
  Jednak kluczowymi dla zespołu pojezuickiego były zmiany jakie wprowadzili Prusacy, którzy wkroczyli do Kalisza po II rozbiorze Polski. Niemcy, zabudowania byłego kolegium znajdujące się przy ulicy Łaziennej i Kolegialnej przeznaczyli na Korpus Kadetów. Odpowiedzialnym za powstanie szkoły był major Schack, oficer kadetów berlińskich. Po zaadoptowaniu budynków pojezuickich do nowej roli, szkołę tym razem wojskową otwarto już w roku 1795. Z tych czasów pochodzi tablica na froncie budynku z łacińskim napisem „Uczniom Pallady Zwycięskiej” oraz symbolami: zwycięstwa w postaci tarczy i hełmu, mądrości – sowy oraz czujności – koguta. 
  Istnienie szkoły utrzymano i w czasach Księstwa Warszawskiego i po przejściu miasta pod rosyjskie panowanie. Przeżywała ona wówczas okres świetności. Jej  absolwentami byli późniejsi powstańcy listopadowi jak Franciszek Kacper Fornalski, czy też uczestnicy Wiosny Ludów i powstania styczniowego jak Ludwik Mierosławski. Korpus Kadetów był szkołą dla dzieci i młodzieży, mającą w programie nauczania oprócz kształcenia ogólnego, różnego typu szkolenie wojskowe jak: historię wojskowości, elementy taktyki i strategii, musztrę i fechtunek a także fortyfikację oraz balistykę. Młodzież kończąca kaliski Korpus Kadetów trafiała najczęściej do wyższych szkół wojskowych.
   
  Korpus Kadetów  zlikwidowano dopiero w roku 1832, w ramach represji po powstaniu listopadowym. Opustoszałe budynki zaadaptowano na koszary i rok po rozwiązaniu Korpusu wprowadzili się do nich żołnierze rosyjskiego garnizonu. Za koszary służył też i w dwudziestoleciu międzywojennym i po II wojnie światowej. Po odzyskaniu niepodległości, w roku 1921 w murach byłego kolegium zakwaterowany został legendarny 29 pułk Strzelców Kaniowskich. W latach 1945-1948, stacjonował tu do 11 pułk piechoty Ludowego Wojska Polskiego wchodzący w skład 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego
   
  Choć w swej historii wielokrotnie przebudowywane i adaptowane do nowych warunków, zabudowania tej części kolegium jezuickiego, w roku 1965 uznano za wyjątkowe i wpisano do rejestru zabytków. Podjęto też wysiłek odtworzenia pierwotnego wyglądu dziedzińca, jednak podcienie na parterze zdołano jak dotychczas odtworzyć tylko w jednej pierzei dziedzińca. Obecnie mieszczą się tu między innymi biura Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza.
   
  Andrzej Drewicz
   
  Źródła:
  - „Kalisz -  Przewodnik”, Władysław Kościelniak
  - „Leksykon Kaliski” Władysław Kościelniak
  - www.napoleon.org.pl
  - www.info.kalisz.pl
  - „Opis kaliskiej szkoły Komisji Edukacji Narodowej” ”, Władysław Rusiński, „Rocznik kaliski”, tom VI

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.