AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

Pałac Komisji Województwa Kaliskiego

  .

  Podstawowe informacje

  rodzaj budowli

  zespół zabudowań pojezuickich

  adres

  Plac św. Józefa

  Po II rozbiorze Polski, Prusacy zajmując całą Wielkopolskę, przystąpili do organizacji i instalowania własnych władz na opanowanym terenie. Kalisz został stolicą utworzonego departamentu kaliskiego Prus Południowych, a w mieście ukonstytuowano organy władzy administracyjnej, tzw. „kamerę wojny i domen”. Na siedzibę nowego urzędu wybrano część zabudowań kolegium jezuickiego znajdujące się przy obecnym Placu św. Józefa.

  Ten stan rzeczy utrzymał się do dnia dzisiejszego. W zależności od sytuacji historycznej i administracyjnej kraju budynek ten gościł w swych murach od starostów powiatowych począwszy, poprzez gubernatorów, dyrektorów kamery i prefektów do wojewodów włącznie. W czasach „pruskich” urzędował tu dyrektor kamery wojny i domen. Po wypędzeniu Prusaków i utworzeniu Księstwa Warszawskiego Kalisz dalej pozostał stolicą departamentu kaliskiego na czele którego stał, na francuską modłę prefekt. W latach 1816-1837 rezydował tu wojewoda kaliski, a byłe zabudowania jezuickie awansowały do miana Pałacu Komisji Województwa Kaliskiego. Po reorganizacji administracyjnej Królestwa Polskiego ukazem Mikołaja I z lutego 1837 roku zlikwidowano województwo kaliskie zastępując je gubernią na czele której stał mianowany przez cara gubernator. Kalisz gubernią był dwukrotnie w latach 1837-1844 oraz 1867-1914. Po odzyskaniu niepodległości w  Kalisz został stolicą powiatu. Starostwem był też i po II wojnie światowej za wyjątkiem lat 1975-1998, kiedy to utworzono województwo kaliskie. Po reformie administracyjnej w roku 1999 Kalisz na powrót stał się miastem powiatowym a była siedziba Komisji Województwa Kaliskiego rezydencją starosty. 

  Równolegle z funkcjami czysto urzędowymi gmach spełniał również rolę reprezentacyjną. To tu mieszkał brat Napoleona, król Westfalii Hieronim Bonaparte oraz przebywał w roku 1813 i 1815 car Aleksander I. Dwadzieścia lat później, w 1835 roku, podejmowano w nim uczestników „zjazdu monarchów” w osobach króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III oraz cara Mikołaja I.

  Przebudowy ówczesnej siedziby władz wojewódzkich, w której jak wyżej wspomniano goszczono najznamienitsze koronowane głowy ówczesnej Europy, dokonał polski architekt niemieckiego pochodzenia Franciszek Reinstein. Prace przeprowadzono w latach 1823-1824, a w miejsce barokowych zabudowań kolegium jezuickiego „powstała” klasycystyczna rezydencja. Franciszek Reinstein między innymi dobudował południowe skrzydło kolegium nadając pałacowi regularny kształt oraz przyozdobił bryłę budynku charakterystycznym portykiem, zmieniając tym front modernizowanego gmachu z placu św. Józefa na elewację skierowaną w kierunku parku. Klasycystyczna perła Kalisza przetrwała praktycznie w nienaruszonym stanie do dnia dzisiejszego. W grudniu roku 1964 były Pałac Komisji Województwa Kaliskiego objęto ochroną prawną i wciągnięto na listę zabytków. 
   
  Andrzej Drewicz

  Źródła:
  - „Kalisz -  Przewodnik”, Władysław Kościelniak
  - „Leksykon Kaliski” Władysław Kościelniak
  - „Zagłada ogrodów gubernatora”, Anna Tabaka, Maciej Błachowicz, artykuł na portalu www.zyciekalisza.pl
  - www.info.kalisz.pl

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.