AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KALISZOBRANIE. O dobrym Daraganie

DATA: 12 lutego 2014 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Gubernator Michał Piotrowicz Daragan. Ilustracja: um.kalisz.pl
  O życzliwym dla kaliszan carskim gubernatorze Michale Piotrowiczu Daraganie oraz o innych urzędnikach z okresu Królestwa Kongresowego można będzie usłyszeć podczas sobotniego Kaliszobrania. Spacer rozpocznie się o godz. 15.00 na placu przy starostwie powiatowym.
  Stanowisko kaliskiego gubernatora Daragan objął 21 stycznia 1883 roku. Z niego odwołany został w 1902 roku. Władze carskie zarzucały mu zbyt propolską postawę. W pamięci ówczesnych mieszkańców Kalisza zapisał się jako dobry gospodarz. 


  ,,Przeniesienie szkoły realnej z Włocławka do Kalisza, kasa przemysłowców, tania kuchnia, sala zajęć, barak amerykański przy szpitalu, nowo wzniesiony gmach własny Towarzystwa Dobroczynności, oto dowody, jak pod każdym względem myśli On o dobrobycie miasta i okolicy. Z ważniejszych budowli, które w ciągu ostatnich siedemnastu lat stanęły w Kaliszu wymienić wypada: przebudowanie ochronek, schronienia starców i kalek, szpitala św. Trójcy, szpitala żydowskiego i przeróbka więzienia. Wybudowany został gmach straży ogniowej, areszt miejski, szlachtuz, gdzie od 1887 r. mieści się stacja rewizji mikroskopowej mięsa wieprzowego, hale do sprzedaży jarzyn, jatki mięsne, ratusz, wreszcie teatr, który stanowi prawdziwą ozdobę miasta'' - tak o działaniach Daragana pisano w dodatku ilustrowanym nr 109 do ,,Gazety Kaliskiej'' z 1900 roku.

  W sobotę podczas Kaliszobrania kaliscy przewodnicy PTTK przypomną postać gubernatora oraz innych zasłużonych dla Kalisza Urzędników Jego Cesarskiej Mości z okresu Królestwa Kongresowego. Będzie mowa o namiestniku gen. Józefie Zajączku i prezesie Komisji Wojewódzkiej Józefie Radoszewskim oraz wicegubernatorze Pawle Rybnikowie. Spacer rozpocznie się o godz. 15.00 na placu starostwa powiatowego w Kaliszu przy pl. Św. Józefa. (jav)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.