AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury

  .

  Podstawowe informacje

  Adres:

  ul. Podmiejska 25a

  62-800 Kalisz

  Telefon:

  62 766 04 46 

  Adres e-mail:

  ppskak@op.pl

  Strona www:

  Oferta edukacyjna

  Kierunki - forma dzienna i zaoczna:

  • Teatr i fotografia

  • Taniec i sztuka wokalna

   

  Nauka w Studium trwa 2 lata ( Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w cyklu 4-semestralnym.

  Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.

  Pomyślne zaliczenie czterech semestrów uprawnia do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, który jest podstawą otrzymania dyplomu ukończenia Studium i uzyskania zawodu

  Rekrutacja

  Wymagane dokumenty

  • podanie
  • CV
  • 3 fotografie
  • świadectwo dojrzałości

  Terminy rozmów kwalifikacyjnych

  28 sierpnia 2014 r., godz. 10:00;  15 września 2014 r., godz. 10:00

  Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Studium: ul. Podmiejska 25a, Kalisz, tel. 062 766 04 46, e-mail: ppskak@op.pl

  Rozmowa kwalifikacyjna jest podzielona na 2 części i polega:

  • w części praktycznej (sprawdzającej predyspozycje do zawodu) na zaprezentowaniu fragmentu prozy bądź poezji oraz zaśpiewaniu piosenki (specjalizacja teatralna) lub zaprezentowaniu fragmentu zaimprowizowanego tańca (specjalizacja taneczna)
  • w części teoretycznej na rozmowie dotyczącej literatury i ogólnej wiedzy   o kulturze oraz zainteresowań kandydata.

  Dodatkowe informacje

  Szkoła pod patronem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trakcie przekształcenia w trzyletnie studia I stopnia (licencjat).

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.