AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

Gimnazjum Sióstr Nazaretanek

  .

  Podstawowe informacje

  Adres:

  ul. Harcerska 1

  62-800 Kalisz

  Telefon:
  62 50 25 501
  Adres e-mail:
  szkolakalisz@nazaretanki.pl
  Strona www:

  Oferta edukacyjna

  • klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
  • klasa ogólna z poszerzonym modułem humanistyczno-artystycznym:

  (m.in. zajęcia fotograficzno-dziennikarskie, zajecia z autoprezentacji, sztuki gestu i słowa)

  • klasa ogólna z poszerzonym modułem matematyczno-przyrodniczym:

  (m.in. zajęcia z informatyki, terenowe, gry logiczne, cykl laboratorium biol-fiz-chem)

   

  Dodatkowa liczba godzin na realizację podstawy programowej w każdym profilu.

  Rozszerzony zakres nauki j. angielskiego niezależnie od profilu klasy (dla chętnych).

  Drugi język obcy: hiszpański, niemiecki; (w zależności od ilości chętnych możliwy również francuski lub rosyjski)

  Rozwój talentów: chór, SKS, różnorodne koła zainteresowań.

  Nowoczesna pracownia komputerowa i interaktywne multimedia (m.in. tablice interaktywne w klasach).

  Wyjazdy naukowe, językowe i turystyczno-sportowe.

  Rodzinna atmosfera, bezpieczeństwo, estetyka, kultura.

  Profesjonalna, wymagająca, ale przyjazna uczniowi kadra.

  Czytelny przekaz wartości i motywowanie do rozwoju osobowości.

  Rekrutacja

  Szczegóły rekrutacji tutaj:  http://nazaret.kalisz.pl/gimnazjum/rekrutacja/

  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
  • odpis ocen z pierwszego okresu klasy szóstej szkoły podstawowej,
  • świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ,
  • wynik sprawdzianu OKE,
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • dokument urzędowy potwierdzający PESEL (może być kserokopia np. paszportu),
  • opinia księdza proboszcza lub katechety (dla kandydatów, którzy nie uczęszczali do SP Nazaret),
  • świadectwo zdrowia (karta zdrowia),
  • 4 fotografie,

  Dodatkowe informacje

  Szkoła od lat szczyci się najwyższymi wynikami po egzaminie gimnazjalnym, dużą liczbą finalistów i laureatów kuratoryjnych konkursów wojewódzkich, kształci najlepszą młodzież, oferuje bardzo bogatą gamę zajęć dodatkowych, rozwija kompetencje społeczne, jest szkołą katolicką.

  W klasie dwujęzycznej kładzie nacisk na naukę języka angielskiego (dwa razy więcej godzin niż w innych szkołach + native speaker). 
  Znakomicie przygotowuje do dalszej edukacji.

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.