AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek

  .

  Podstawowe informacje

  Adres:

  ul. Harcerska 1

  62-800 Kalisz

  Telefon:
  62 50 25 501
  Adres e-mail:
  szkolakalisz@nazaretanki.pl
  Strona www:

  Oferta edukacyjna

  Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej,koedukacyjna, oraz ogólnodostępna.

  Placówka realizuje podstawę programową MEN ze zwiększoną ilością godzin w różnych klasach.

  Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Program edukacyjny poszerzony jest o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, informatyki, rytmiki, basenu oraz śpiewu.

  Najmłodsze dzieci mogą zostać objęte opieką pozalekcyjną w świetlicy.

  Placówka dba również o rozwój duchowy naszych wychowanków. Uczniowie uczestniczą w corocznych rekolekcjach wielkopostnych, wspólnych Eucharystiach z okazji uroczystości kościelnych i szkolnych.

  Wycieczki klasowe, rajdy, festyny – to kolejne atrakcje dla uczniów (a także rodziców).

  Rekrutacja

  Uwaga! 
  Zapisy na rok szkolny 2015/16 rozpoczynają się już 01 września 2014r.

   

  Szczegóły rekrutacji tutaj:  

  http://nazaret.kalisz.pl/szkola-podstawowa/rekrutacja/

  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
  • dokument urzędowy potwierdzający PESEL (może być kserokopia np. paszportu),
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • opinia księdza proboszcza (do uzgodnienia),
  • świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka),
  • 4 fotografie legitymacyjne,
  • dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

  Dodatkowe informacje

  Szkoła od lat szczyci się najwyższymi wynikami sprawdzianu po kl. 6, dużą liczbą finalistów i laureatów kuratoryjnych konkursów wojewódzkich, oferuje bardzo bogatą gamę zajęć dodatkowych, rozwija kompetencje społeczne, efektywnie współpracuje z rodzicami, jest szkołą katolicką.
  Znakomicie przygotowuje do dalszej edukacji.
  Klasy 1-3 SP uczą się w osobnym, przystosowanym dla siebie budynku.
  Kształci w oparciu o nowe technologie. Jest przyjazna i bezpieczna.

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.