AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

Bagatela

  .

  Podstawowe informacje

  Skąd taka, jakby nie patrzeć, dziwna nazwa dla położonego w lesie pałacu? Według pierwszej wersji, budowniczy Bagateli, teść lub szwagier Michała Biernackiego, pierwszego jej właściciela, miał uważać, że wzniesienie nowego domu dla młodożeńców to przedsięwzięcie bagatelne. Druga wersja ma nawiązywać natomiast do słów późniejszego dziedzica Bagateli księcia Władysława Radziwiłła. Ten znany z zamiłowania do polowań i hazardu magnat po zastawieniu w karty własnego dworu, miał tłumaczyć się nonszalancko, że „Pałac to przecież bagatela”.

  Warto na wstępie nadmienić, ze obecnie mianem Bagatela określa się klasycystyczny pałac otoczony parkiem, ale też i las, w którym ta rezydencja powstała. Pierwotnie grunta, na których pałac pobudowano, zwano od należącego do Biernackich folwarku, Marczewskie i dopiero później przemianowano je, chrzcząc imieniem rezydencji. Jak wspomniano wyżej, pałac powstał dla Michała Biernackiego herbu Poraj i przez lata była siedzibą panów na Czekanowie. Ten klasycystyczny, początkowo parterowy budynek, z dwukondygnacyjną częścią środkową, mieszczącą charakterystyczny owalny salon, wzniesiono najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX wieku. Na miejsce budowy wybrano leśną polanę, położoną na skraju lasu, nieopodal płynącej malowniczo rzeczki Ołobok. Lokalizacja Bagateli spowodowała, że jej kolejny właściciel, książę Fryderyk Radziwiłł, ordynat przygodzicki, odkupując w roku 1877 dobra te od Bernackich, postanowił uczynić istniejący pałac, pałacem myśliwskim. Gruntowne prace budowlane, prowadzone pod okiem Zygmunta Gorgolewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich architektów epoki, rozpoczęto w roku 1879. Przebudowę pałacu ukończono w roku 1884 i wówczas to wprowadził się do niego nowy właściciel, Karol Radziwiłł, który dwa lata wcześniej odkupił Bagatellę od swojego brata. Warto nadmienić, że gruntownej zmianie uległo też wnętrze dworu, które dostosowano odpowiednio do godności jego nowych właścicieli. Jednak Bagatela miano prawdziwego pałacu myśliwskiego zyskała dopiero po roku 1909. Wówczas to syn Karola, Władysław Radziwiłł, umieścił w pałacu trofea łowieckie jakie posiadł podczas swoich dwóch wypraw myśliwskich do Afryki. W rękach radziwilłowskich, a dokładnie rzecz biorąc w rękach wspomnianego Władysława, pałac pozostawał do lat 40. ubiegłego stulecia. Po II wojnie światowej Bagatela uległa stopniowej dewastacji. Urządzono tu mieszkania lokatorskie, czy też pokoje pałacowe zaadoptowano na biura Nadleśnictwa Taczanów. Prowadzono również remonty zmieniające pierwotny wygląd pałacu, między innymi przedzielono stropem dwukondygnacyjny owalny salon.            

   

  W pierwszej połowie XIX wieku założono wokół pałacu blisko 2-hektarowy park krajobrazowy, przechodzący z wolna w regularny las. Wykorzystując pierwotny drzewostan uformowano go na opadającym łagodnie ku łąkom i płynącej rzece zboczu. Do dnia dzisiejszego zachowały się na terenie parku piękne dęby szypułkowe oraz liczne drzewa o pomnikowych walorach. Równolegle z parkiem powstały także, niezachowane w pierwotnym stanie i układzie, zabudowania gospodarcze założenia rezydencjonalnego. Wzniesiono je, na sąsiadującej od wschodu z pałacem leśnej polanie, która stanowi obecnie oddzielne podwórze.

   

  Warto nadmienić, że Bagatelę za zabytkową uznano dopiero w roku 1973. Jeszcze później, bo na początku obecnego stulecia, ochroną prawną objęto park krajobrazowy otaczający pałac. Obecnie park, jak i pałac myśliwski znajdują się w rękach prywatnych i dzięki przeprowadzonym remontom przywrócono siedzibie Radziwiłów należną jej, dawną świetność.

   

  Andrzej Drewicz

   

  Źródła : 

  - Marek Olejniczak „Powiat Ostrowski – Przewodnik” 

  - Stanisław Małyszko „Majątki Wielkopolskie. Tom III. Powiat Ostrowski”

  - www.bagatela.com.pl

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.