AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

BUDŻET OBYWATELSKI. Co z realizacją naszych projektów?

DATA: 3 lipca 2015 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  W pierwszej edycji kaliszanie postawili na rozwój ścieżek rowerowych, fot. Tomasz Skórzewski

  Żadne zadanie wybrane w ubiegłorocznym Budżetu Obywatelskim nie zostało dotąd w pełni zrealizowane. Sprawdziliśmy wszystkie. Punkt po punkcie.

  Problemem większości propozycji było niedoprecyzowanie przez samych składających wnioski.

  W czerwcu ubiegłego roku prawie 17 tysięcy kaliszan wzięło udział w pierwszym powszechnym głosowaniu na rozdysponowanie 5 milionów złotych. Do „kaliskiego plebiscytu” zgłoszono 63 projekty. Na liście dominowały propozycje o charakterze sportowo-rekreacyjnym (kilka zewnętrznych siłowni, przyszkolnych boisk, ścieżek rowerowych, czy skatepark) oraz drogowym (mieszkańcy chcieli remontów lub utwardzenia dróg osiedlowych i chodników). Ostatecznie 16 836 mieszkańców wybrało 13 projektów.

  Zdecydowaną większością głosów (prawie 6,5 tysiąca głosów poparcia) wygrał projekt zakładający poprowadzenie ścieżek rowerowych z centrum miasta w stronę Gołuchowa, Wolicy oraz zbiornika w Szałem. Wśród zwycięskich zadań była także budowa kaliskiego parku linowego, wyposażenie w instrumenty Kaliskiej Filharmonii, skatepark, wybudowanie „Majkowskiego Wembley”, czy zakup samochodu na potrzeby kaliskiego Banku Chleba.

  Sprawdziliśmy jak obecnie wygląda stan realizacji tych projektów?

  Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Gołuchów, Szałe, Wolica)
  Na ten projekt głosowało 6458 mieszkańców i wykonany ma być kosztem 500 tysięcy złotych. Zrealizowane mają zostać dwie ścieżki rowerowe. Pierwsza w Alei Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Wrocławskiej do Inwestorskiej (do skrzyżowania z obwodnicą Nowych Skalmierzyc), która będzie połączeniem istniejącej już ścieżki w ulicy Wrocławskiej i Alei Wojska Polskiego. Druga ścieżka ma powstać na osiedlu Kalisz-Winiary na ulicy Wypoczynkowej. Jest to leśny odcinek przebiegający od strony mostu kolejowego do ulicy Lubelskiej w rejonie przejazdu kolejowego. Mają to być ścieżki o nawierzchni bitumicznej. Obecnie opracowywane są dokumenty projektowe. Jak zapewnia prezydent, ścieżki powinny zostać wybudowane w trzecim albo czwartym kwartale tego roku.


  Kaliski Park Linowy
  Poparło go 2986 kaliszan, a jego szacunkowy koszt budowy wynosi 480 tysięcy złotych. Jednak z uwagi na problemy w ustaleniu lokalizacji parku, wciąż nie jest on realizowany.

  Park Miejski – reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu
  Projekt powstał z połączenia przed głosowaniem dwóch propozycji. Wykonanie tego projektu ma kosztować pół miliona złotych, a poparło go 2766 głosujących. W celu jego realizacji, powołany został zespół składający się zarówno z przedstawicieli ratusza, jak i organizacji pozarządowych. W jego skład weszli:  Krzysztof Ziental (główny specjalista ds. rewitalizacji), Przemysław Wierzbicki (Architekt Miejski), Anetta Ślepecka (Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej), Jerzy Szukalski (Stowarzyszenie „Łyżka mleka”, lider projektu FO), Marcin Werczyński (Rada Osiedla Śródmieście, lider projektu FO), Bernard Niemiec (Rada Osiedla Śródmieście), Zofia Ważny-Jóźwiak (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu), Maciej Błachowicz (Kaliska Inicjatywa Miejska), Halina Marcinkowska (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, oddział w Kaliszu) oraz Zdzisław Walczak (inżynier ogrodnictwa). Zespół zdecydował, że rewitalizacja Parku Miejskiego przeprowadzona będzie w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Obecnie trwają negocjacje z SARPem w sprawie ustalenia warunków konkursu, sposobu jego realizacji i ostatecznych kosztów.

  Wyposażenie i instrumenty dla Filharmonii Kaliskiej
  Szacunkowy koszt jego realizacji wyniósł 500 tysięcy złotych. Za przyznaniem tych pieniędzy kaliskim filharmonikom głosowało 2621 kaliszan. Dotacja ma zostać uruchomiona w drugim półroczu 2015 roku na podstawie umowy z Filharmonią Kaliską.

  Akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania raka jelita grubego
  Takie przeznaczenie 100 000 złotych z miejskiej kasy poparło 2568 głosujących. Jak mówi prezydent Sapiński, w zakresie projektu polegającego na badaniu antygenu CEA, został złożony wniosek do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.


  Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej
  Wybudowanie ścieżki rowerowej na ulicy Śródmiejskiej poparło 2463 kaliszan. Ma ona kosztować 500 tysięcy złotych. Obecnie Zarząd Dróg Miejskich poszukuje firmy, która wykonałaby projekt organizacji ruchu uwzględniający wprowadzenie dwukierunkowy ruch dla rowerzystów w na odcinku od rogatki do Mostu Kamiennego. Wyznaczony ma zostać kontrapas po lewej stronie ulicy (patrząc od Rogatki do kierunku Mostu Kamiennego). Projekt musi zakładać między innymi pogodzenie ruchu rowerzystów z ruchem pieszym, samochodowym, a także dostosowanie sygnalizacji świetlnej.  Władze przewidują, że zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2015 roku, prawdopodobnie do końca września.

  Rekreacyjno-sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu 
ul. Skalmierzyckiej i Polnej
  Projekt o wartości pół miliona złotych poparło 2223 głosujących. W ramach rewitalizacji Parku Przyjaźni planowane było wykonanie między innymi boiska do koszykówki, stołu do tenisa, modernizacja placu zabaw, alejek i dojścia do boisk, a także zagospodarowanie terenu przy głównym wejściu od ulicy Skalmierzyckiej (wykonanie zegara słonecznego, nasadzeń oraz wymiana nawierzchni).   Zgodnie w ustaleniami wnioskodawcy, czyli Radą Osiedla Czaszki, dokumentacja projektowa wykonana została w pierwszym półroczu 2015 roku. Z uwagi na wartość kosztorysu, który znacząco odbiega od przeznaczonej kwoty, wnioskodawcy muszą wskazać najważniejsze zadania, które zostaną zrealizowane. Projekt ma zostać zrealizowany do końca listopada.

  Skatepark
  Na projekt głosowało 2143 kaliszan, zakładany koszt realizacji tej inwestycji wynosi 500.000 złotych. Obecnie opracowywana jest jego dokumentacja.  Skatepark ma powstać do końca listopada. Poza betonowym parkiem, powstanie także infrastruktura towarzysząca - chodniki i dojścia o powierzchni około 800 metrów kwadratowych. 

  Płuca Kalisza - Leśne centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Winiary
  Pomysł, którego koszt wyniósł 500 tysięcy złotych, poparło 2016 głosujących. Wykonana została dokumentacja projektowa, ale z uwagi, że kosztorys odbiega od przeznaczonej kwoty, to wnioskodawcy, czyli Rada Osiedla Winiary, musi wskazać najważniejsze elementy do realizacji w ramach Funduszu Obywatelskiego - planowane było wykonanie między innymi boiska do koszykówki, placu zabaw, czy street workoutu. Prawdopodobnie zadanie zakończone będzie do końca listopada.   

  Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji
  Na ten pomysł zagłosowało 1933 kaliszan. Jego koszt wykonania oszacowano na 400.000 złotych.  W ramach realizacji zadania, opracowane zostaną projekty na wybudowanie tego odcinka. Prace projektowe powinny zakończyć się w grudniu 2015 roku.

   

  Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima
  Projekt o wartości 350 tysięcy złotych poparło 1844 mieszkańców. Zadanie zakłada wybudowanie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną i rugby oraz montaż sprzętu w ramach „ścieżki zdrowia”. Na boisko staną bramki do rugby oraz do piłki nożnej, poza tym wykonane mają być także wiata rowerowa i ogrodzenie. Projekt zakłada również zamontowanie monitoringu. Finał realizacji ma przypaść na listopad 2015 roku.


  Muzyka w parku - cykl koncertów plenerowych
  Pomysł, którego koszt wynosi 20 000 złotych, uzyskał poparcie 1590 mieszkańców. Aktualnie projekt jest w trakcie realizacji.

   

  Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba
  Ostatnie z zadań ubiegłorocznego Funduszu Obywatelskiego, które zyskało poparcie kaliszan to zakup samochodu na potrzeby Banku Chleba. Inwestycja ma kosztować 120 tysięcy złotych i swój głos oddało na nią 1584  mieszkańców. Jak zapewniają władze miasta, samochód będzie kupiony do końca 2015 roku. 

  Rozpoczęło się już  zgłaszanie propozycji zadań do kolejnego Budżetu Obywatelskiego. Przez cały miesiąc, do 3 sierpnia, kaliszanie mogą proponować projekty, na które w przyszłym roku zostanie przeznaczone 5 milionów złotych z miejskiej kasy. Jego druga edycja ma zmienione reguły. Powstał między innymi podział na zadania ogólnomiejskie i lokalne, a w tym drugim poszczególnie osiedla mają zróżnicowany budżet na zadania. Każdy projekt musi zdobyć także poparcie co najmniej 10 osób i będziemy mogli głosować również przez Internet. Głosowania nad propozycjami do Budżetu Obywatelskiego przeprowadzone zostanie od 14 do 20 września. 


  Łukasz Wolski

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.