AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

Pokrzywnica

  .

  Podstawowe informacje

  źródło
  gmina Brzeziny
  długość
  36 kilometry

  Trudno w Pokrzywnicy doszukać się walorów przyrodniczych i turystycznych na miarę Prosny czy Swędrni. Ta mała rzeczka leniwie płynąca po Wysoczyźnie Kaliskiej potrafi jednak zachwycić.  

   

  Swój niedługi, bo około 36-kilometrowy bieg, Pokrzywnica rozpoczyna na skraju województwa wielkopolskiego, w powiecie kaliskim, w gminie Brzeziny. Jej źródła odnaleźć można na rozległych, mocno zalesionych terenach, między wsiami Dzięcioły, Głuszyna oraz Jamnice. Rzeka kończy bieg jako prawy dopływ Prosny, już w Kaliszu, tuż przed mostem kolejowym w Piwonicach. Jej głównymi dopływami są Struga Grzymaczewska, Jamnica oraz Trojanówka. I o ile nie ma problemu z uznaniem Pokrzywnicy jako recypienta dla dwóch pierwszych rzeczułek, to w stosunku do Trojanówki istnieją pewne rozbieżności. Choć gros mieszkańców tych terenów uważa Pokrzywnicę jako rzekę „główniejszą”, to Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych uznała, że to właśnie Pokrzywnica, tuż przed zalewem Szałe, wpada do Trojanówki, zasilającej wody sztucznego zbiornika. Ciekawostką jest fakt, że według szanownej komisji, rzeka wypływająca z zalewu Szałe, na powrót przyjmuje nazwę Pokrzywnica. Jednakże ta Pokrzywnica to już ma być zupełnie inna rzeka, nie mająca nic wspólnego z naszą bohaterką. Jeżeli przyjmiemy interpretację Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, to dorzecze Pokrzywnicy wynosi jedynie około 234 kilometrów kwadratowych. Jeżeli natomiast uznamy naszą bohaterkę za głównego recypienta w tym rejonie, to dorzecze Pokrzywnicy zwiększy się prawie dwukrotnie.  

   

  Jak na standardy ziemi kaliskiej, Pokrzywnica to rzeka niezwykła. Po pierwsze cały jej bieg, od źródeł po ujście, znajduje się na terenie powiatu kaliskiego (o ile Kalisz, miasto na prawach powiatu, zaliczymy do powiatu). Po drugie na nurcie tej, jakby nie patrzeć, krótkiej rzeki zlokalizowano dwa zbiorniki rekreacyjne. W górnym jej biegu, w końcu lat 70., zalewając tereny między wsiami Szałe i Trojanów, utworzono sztuczny zbiornik, blisko 170-hektarowy, popularny zalew „Szałe”.  Natomiast w środkowym jej biegu, w Brzezinach, znajduje się mniejszy, bo jedynie 2- hektarowy akwen oraz trzy stawy hodowlane.

   

  Nasza bohaterka to raj dla wędkarzy. Jej brzegi często są okupowane przez miłośników „moczenia kija”, a za ulubione  miejsca wędkowania uznać trzeba okolice ujścia Pokrzywnicy do zalewu „Szałe” oraz blisko 1,5-kilometrowy odcinek rzeki między sztucznym zbiornikiem a Prosną. O ile sprzyja pogoda i poziom wody, Pokrzywnica to idealne miejsce dla zorganizowania niewielkiego spływu kajakowego. Jedną z trudności, podczas takiej wycieczki, może okazać się przepłynięcie sztucznego jeziora pod mocny, często wiejący z zachodu czołowy wiatr. Godna polecenia jest też rowerowa wycieczka doliną Pokrzywnicy, polnymi drogami wiodącymi od Trojanowa, przez Bogumiłów, do wsi Porwity.

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.