AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

Chełmce

  .

  Podstawowe informacje

  rodzaj miejsca
  wieś

  Przyjmuje się, że pierwszy kościół w Chełmcach miał ufundować w pierwszej połowie XII wieku palatyn księcia Bolesława Krzywoustego, Piotr Włostowic zwany Duninem. Jeżeli założenie jest prawdziwe to wieś tą, jak i tutejszą parafię zaliczyć możemy do jednych z najstarszych na ziemi kaliskiej. Legenda mówi, że świątynię miano postawić w miejscu kultu pogańskiego. Wzgórze (189 m.n.p.m.) górujące nad okolicą i położonym nad Prosną Kaliszem, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, jako żywo może przypominać Masyw Ślęży. Czy jednak wzgórze w Chełmcach, kryje tak jak podwrocławska góra, pogańskie tajemnice? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że pierwsze osadnictwo sięga tu epoki brązu, a w rejonie wzgórza odkryto ślady grodziska z przełomu X i XI wieku.
   
  Wiadomo też, że w pierwszy tutejszy kościół, rozebrano w roku 1744. Drugi, również drewniany, 19 września tego samego roku poświęcił z upoważnienia konsystorza łowickiego prepozyt Stawski, ks. Wojciech Borowski. Świątynia ta dotrwała do maja 1881 roku, kiedy to spłonęła od uderzenia pioruna. W przeciągu dwóch lat (1881-1883) stanął na wzgórzu obecny, neogotycki, trójnawowy, ze strzelistą wieżą, kościół pw. Narodzenia NMP, którego projektantem był  architekt gubernialny, Józef Chrzanowski. Budulec do wznoszenia kościoła w Chełmcach pozyskiwano z rozbieranego w tym czasie w Ołoboku klasztoru ss. Cysterek. Kolejne lata, to przede wszystkim wyposażanie świątyni i budowa utrzymanych w stylu neogotyckim: ołtarza głównego, ołtarzy bocznych i ambony. Będąc w tutejszym kościele warto zwrócić uwagę na piękne witraże, ciekawą polichromię, a także rokokową chrzcielnicę i rokokowe organy, zakupione i zainstalowane na chórze w roku 1948. Wewnątrz konsekrowanego w roku 1912 kościoła, w ołtarzu głównym, umieszczono słynący cudami obraz Matki Boskiej Siewnej lub, jak kto woli, Matki Boskiej Chełmickiej. Jest on kopią obrazu, który w 1881 roku spłonął wraz z drewnianym kościółkiem. Obrazu tego „pilnują” figury czterech ewangelistów, datowane na rok 1766. Obraz Matki Boskiej Chełmickiej koronowano we wrześniu 2008 roku, a świątynia w Chełmcach od lat z powodzeniem pretenduje do zaszczytnej godności sanktuarium maryjnego.


   
  Na kościelnym wzgórzu odnaleźć możemy: arkadową dzwonnicę z okresu wznoszenia świątyni oraz cmentarz przykościelny. Na leżącej w najbliższym sąsiedztwie kościoła nekropolii znajdują się wiekowe groby oraz kaplica pw. Franciszki Rzymskiej, którą w roku 1854 ufundowała Franciszka Gołębiowska. W latach 1901-1902, tuż przed wejściem do świątyni, wzniesiono plebanię oraz datowaną na rok 1904 organistówkę. Nieopodal zabudowań kościelnych znajduje się pobudowana w latach 30. ubiegłego stulecia przez mieszkańców Chełmc stara remiza. Budynek, z charakterystyczną wieżyczką, wzniesiono dla zawiązanej we wsi, w roku 1912, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  


   
  Wykorzystując warunki naturalne, jakimi jest niewątpliwie górujące nad okolicą wzniesienie, pobudowano w Chełmcach nadajnik radiowo-telewizyjny. 74-metrowa wieża powstała tu w latach 60. ubiegłego stulecia i służy do dnia dzisiejszego. Charakterystyczna budowla, wraz z kościołem pw. Narodzenia NMP, jest doskonałym punktem orientacyjnym i od lat wpisuje się w panoramę kaliskiego powiatu.
   
  Andrzej Drewicz
   
  Źródło:
  „Dzieje parafii Narodzenia NMP w Chełmcach” ks. Sławomir Kęszka
  „Kościoły Diecezji Kaliskiej – Nasze Dziedzictwo”, Alicja Lubowicka, Maja Mówińska
  Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach w latach 1912-2012, Małgorzata Judasz
  www.chelmce.eu
  www.szkolachelmce.pl

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.