AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KALISZ. Ratusz wydaje własną gazetę. Pierwszy numer za 64 tys. zł

DATA: 24 lipca 2015 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Ratuszowa gazeta, wydrukowana w nakładzie 40 tys. egzemplarzy, trafi do kaliszan bezpłatnie

  Kaliski ratusz wydaje własną gazetę, aby pochwalić się sukcesami władz. Koszt pierwszego numeru to ponad 64 tys. zł.

  Samorządowy periodyk ma tytuł "kalisz.pl", zeszytowy format, 42-tysięczny nakład i kredowy papier. Stroną dziennikarską, redakcyjną oraz przygotowaniem do druku zajmują się pracownicy biura informacji miejskiej ratusza.

  Pierwszy numer ukazał się kilka dni temu i jest kolportowany wśród kaliszan bezpłatnie - trafia m.in. do skrzynek pocztowych. Obok typowych informacji samorządowych, znajdziemy w nim także tekst prezydenta Grzegorza Sapińskiego o jego ulubionych filmach i płytach, kalendarz wakacyjnych imprez oraz relację ze święta miasta.

  Wielu czytelników, z różnych powodów, wciąż preferuje tradycyjne gazety - tłumaczy we wstępniaku powody wydawania gazety prezydent Grzegorz Sapiński. - Chcemy dostarczać mieszkańcom informacji, związanych z pracą samorządu, choć to oczywiście tylko część treści zawartych w publikacji. Będziemy pisać o pasjach kaliszan, wracać pamięcią, na przykład w postaci fotorelacji, do ważniejszych imprez, ale także zapowiadać najciekawsze wydarzenia.

  Jakie są koszty wydawania ratuszowej gazety, planowany cykl wydawniczy oraz czy jej powstanie oznacza koniec kwartalnika "Kalisia Nowa"? W ubiegłą środę (15.07) zapytaliśmy o to rzeczniczkę ratusza Elżbietę Zmarzłą. Odpowiedziedziała nam po kilku dniach: 

  "Koszt pierwszego, sondażowego, wydania wyniósł 54.193,8 zł brutto, nakład wynosi 42 000 egzemplarzy i jest dostarczany do każdego domu w mieście. Potrzebę wydawania takiego czasopisma zgłaszali sami mieszkańcy. Wydawnictwo jest bezpłatne. Numer pierwszy zawiera informacje o wydarzeniach w mieście do końca wakacji, a ponadto został do niego dołączony Formularz zgłoszenia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego wraz z załącznikami. Władze miasta podjęły decyzję, aby sprawą udziału mieszkańców w sprawowaniu władzy zainteresować jak najszersze grono obywateli, rozwijając tym samym ideę partycypacji społecznej. W  przypadku pozytywnego odbioru, co do formy i treści miejskiego magazynu, władze Kalisza podejmą decyzję o ewentualnych wznowieniach wydawnictwa.

  Władze Kalisza nie podjęły decyzji o likwidacji czasopisma (Kalisia Nowa - przyp. red). Natomiast dotychczasowa formuła nie zdobyła popularności wśród mieszkańców. Trafiała do bardzo wąskiego grona czytelników. Nakład wynosił maksymalnie do 1000 egzemplarzy. Cena 1 egzemplarza wynosi 7 zł. Koszt tego wydawnictwa w 2013 roku wyniósł  60.200,94 zł, w 2014 roku – 54.704,03 zł. Natomiast sprzedaż w 2014 roku wyniosła zaledwie 1632,03 zł. Nikłe zainteresowanie miało też odzwierciedlenie w pojedynczych przypadkach prenumeraty, a w konsekwencji czasopismo zalegało w magazynach urzędu. Obecnie jest udostępnione bezpłatnie w recepcji ratusza. W chwili obecnej rozważane jest przygotowywanie czasopisma jedynie okazjonalnie, jako periodyk towarzyszący najważniejszym wydarzeniom miejskim. "

  Podając koszty gazetki rzeczniczka nie wspomniała o wynagrodzeniu koordynatora Marcina Andrzejewskiego, który za koncepcję i skład pierwszego numeru zgarnął od ratusza 10 tys. zł.

  Całkowity koszt pierwszegu numeru gazetki "Kalisz.pl" to ponad 64 tys. zł

  (jrk)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.