AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

DOTACJE. 90 tys. zł na turystykę

DATA: 5 grudnia 2015 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w przyszłym roku ratusz przygotował 90 tys. zł dotacji, fot. archiwum

  Prezydent Kalisza ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych miasta w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Planowana dotacja na dwa zadania wynosi 90 tys. zł.

  Do realizacji w przyszłym roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa są dwa zadania: „Kreowanie i rozwój produktów i atrakcji turystycznych miasta Kalisza oraz informowanie o nich poprzez organizowanie imprez, spotkań tematycznych, rajdów, pikników, biegów, wycieczek itp.” (planowana dotacja to 30.000,00 zł), a także „Rozwój, aktywizacja i promocja tematycznych szlaków dziedzictwa, ważnych dla wizerunku i rozwoju turystyki kulturowej miasta oraz zwiększenie zainteresowań mieszkańców i turystów historią Kalisza” (planowana dotacja to 60.000,00 zł).

   

  Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które wymienione są w ustawie o działalności pożytku publicznego z 2003 roku, czyli między innymi stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, czy kluby sportowe.

   

  Wśród warunków realizacji zadania jest opracowanie koncepcji i realizacja zadania w okresie od 10 lutego do końca grudnia 2016 roku, a samo przedsięwzięcie musi mieć otwarty charakter ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Kalisza. Koszty, które będą ponoszone z dotacji mają obejmować m.in. honoraria wypłacane na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, wypłaty nagród regulaminowych, czy zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z realizacją zadania.

   

  Oferty na realizację zadań można składać do 11 stycznia 2016 roku w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki kaliskiego magistratu, który mieści się przy ul. Kościuszki 1a, na III piętrze w pokoju nr 315.  Decyzję w kwestii wyboru zadań publicznych Komisja Konkursowa podejmie do 10 lutego 2016 roku. Więcej informacji znajduje się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Kalisza z 4 grudnia 2015 roku.

  (pik)  

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.