AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. Bezpłatna pomoc prawna

DATA: 7 stycznia 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  - Praktycznie codziennie spotykamy się z ludźmi w trudnych sytuacjach życiowych, którzy szukają pomocy - mówi Karolina Pawliczak, wiceprezydent Kalisza, fot. T. Skórzewski arch.

  Od 4 stycznia kaliszanie otrzymali możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych. Zgodnie jednak z uchwaloną w ubiegłym roku ustawą, pomoc taką może uzyskać określona grupa mieszkańców. Sprawdź, czy możesz liczyć na darmowe wsparcie prawne.

  Usługi adwokatów i radców prawnych finansowane są z Budżetu Państwa za pośrednictwem wojewodów. Natomiast Miasto Kalisz zapewnia lokalizacje, w których udzielane będą przez cały 2016 rok porady. - W ubiegłym roku uchwalona została ustawa, która wskazuje na konieczność przeprowadzania pomocy prawnej dla mieszkańców - mówi wiceprezydent Karolina Pawliczak. - Każda jednostka samorządowa zobowiązana została do jej organizacji. W Kaliszu przygotowaliśmy cztery takie punkty w obiektach użyteczności publicznej, które są już dostępne dla mieszkańców.

   

  Porady prawne są bezpłatne, jednak nie każdy może z nich skorzystać. - Ustawa bardzo szczegółowo zawęża obszar osób, które mogą zostać objęte taką bezpłatną pomocą i tak naprawdę w naszej ocenie nie jest to docelowa grupa osób, które takiego wsparcia oczekują - ocenia Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. To właśnie ten wydział w kaliskim magistracie odpowiedzialny jest za wprowadzenie i nadzór nad wykonaniem zapisów ustawy. Bo choć porady są bezpłatne, to określone zostały szczegółowe kryteria osób, które mogą z nich skorzystać. - Muszą to być osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskały świadczenie z pomocy społecznej, nie ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat, czy posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny - wylicza Karolina Pawliczak. - Wśród osób uprawnionych są także mieszkańcy posiadający ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego, zaświadczenie o byciu kombatantem oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także osoby, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

   

  Aby uzyskać prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej należy posiadać przy sobie jeden z dokumentów: oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, ważną Kartę Dużej Rodziny, zaświadczenie o byciu kombatantem lub ofiarą represji wojennych i okresu powojennego, legitymację weterana lub weterana poszkodowanego oraz dokument stwierdzający tożsamość. - Liczba osób, które byłyby chętne do skorzystania z tej formy pomocy z pewnością byłaby większa, gdyby nie tak szczegółowe kryteria - przyznaje Pawliczak. - Z naszej strony, jeżeli chodzi o samorząd, wykonaliśmy wszystkie czynności, które zostały nam powierzone. Sądziliśmy jednak, że ta pomoc trafi do najbardziej potrzebujących, a okazuje się, że jest wyselekcjonowana grupa ludzi, którzy mogą z niej skorzystać. Niestety, ustawodawca bardzo zawęził docelową grupę osób, dlatego obawiam się, że może być z tego wiele niezadowolenia społecznego. Niemniej chcemy, żeby informacja o poradach prawnych została nagłośniona, by ci mieszkańcy, którzy są uprawnieni, mogli z nich skorzystać.

   

  Jak podkreśla Karolina Pawliczak, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców są bardzo potrzebne, ale efekty mogłyby być bardziej wymierne, gdyby to samorządy ustalały kryteria dostępu do takiej pomocy. - To jest bardzo dobre zadanie, bo praktycznie codziennie spotykamy się ludźmi, którzy są w bardzo trudnych sytuacjach życiowych i szukają pomocy - podkreśla wiceprezydent. - Być może łatwiej i lepiej byłoby, gdyby te środki przekazane zostały samorządom i to one brałyby odpowiedzialność za jej zorganizowanie. Znając lokalne potrzeby, wskazalibyśmy inne kryteria przyznawania tej pomocy, żeby dotarła ona do jak najszerszej grupy mieszkańców naprawdę na nią oczekujących.

   

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje m.in. spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności podatkowej, czy spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności. Specjaliści nie prowadzą także sprawy w imieniu i na rzecz klienta, a jedynie udzielają porady. Na ten cel w Kaliszu w bieżącym roku wojewoda wielkopolski przeznaczył ponad 200 tysięcy złotych.

   

  Poniżej znajduje się wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2016 r.:

  1. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19, dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

  2. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji „Hala Kalisz Arena”, ul. Hanki Sawickiej 22-24, dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

  3. Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Graniczna 1, dyżury pełnią adwokaci: od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00

  4. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Dobrzecka 18, dyżury pełnią radcy prawni w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.