AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KALISZ. Pieniądze na pomoc społeczną. Komu i ile?

DATA: 12 stycznia 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak (fot. UM)

  Kilka kaliskich organizacji i instytucji dostało od miasta pieniądze na działania z zakresu pomocy społecznej.

  Miasto realizuje szereg otwartych konkursów ofert w zakresie pomocy potrzebującym kaliszanom. Większość z nich została już rozstrzygnięta.

  Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie noclegowni – realizatorem zadania będzie PCK, który zabezpieczy na okres 2 lat 40 miejsc noclegowych, za kwotę 150 000 zł rocznie.

  Zabezpieczone zostało funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym – z uwagi na to, że zgłoszono dwie oferty zadanie, zgodnie z rozstrzygnięciem komisji, podzielono na dwie równe części i realizować je będzie Schronisko św. Brata Alberta oraz Caritas. Zadanie to zabezpieczone jest w takiej samej kwocie jak w ubiegłym roku, czyli 150 000 zł rocznie, umowa będzie obowiązywać na okres 2 lat, w każdej placówce zapewnionych zostanie 40 miejsc.

  - Jesteśmy zobowiązani dbać przede wszystkim o dobro naszych mieszkańców, toteż w warunkach konkursowych na prowadzenie dla miasta schroniska dla bezdomnych wskazaliśmy dodatkowe nowe kryterium, tzn. ostatnim miejscem zamieszkania dla osób mogących przebywać w schronisku jest miasto Kalisz – mówi wiceprezydent  Karolina Pawliczak.

  Rozstrzygnięty został także konkurs na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych, na prowadzenie ogrzewalni, która szczególnie potrzebna jest w okresie zimowym. Zadanie realizowane będzie przez PCK za kwotę 60 000 zł rocznie, umowa obejmie 2 lata, zapewnionych zostanie 20 miejsc.

  Pomoc rzeczową prowadzić będzie Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundacja „Bread of life” oraz Caritas, umowy podpisane zostaną na okres 1 roku, na kwoty odpowiednio: 5 000 zł, 10 000 zł i 5 000 zł.  

  Zapewnienie gorącego posiłku, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie zadaniem realizowanym przez Caritas, umowa na okres 1 roku, opiewa na kwotę 255 000 zł.

  Pomoc żywnościową zapewnią Bank Chleba oraz PKPS, umowa na okres 1 roku, na kwoty: 95 000 zł oraz 15 000 zł.

  Natomiast usługi opiekuńcze realizować będzie PKPS oraz PCK, w ramach tego zadania przeznaczono 6 446 000 zł na dwa lata.

  Nowością jest również to, że zostały skrócone okresy trwania umów. Zwykle podpisywano je na 3 lata, obecnie w większości na rok lub 2 lata z uwagi na możliwość większej kontroli realizowanych zadań, możliwości wskazania nowych uwarunkowań lub kryteriów i zasad konkurencji.

  (um)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.