AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KOŚCIÓŁ. Relikwie bł. ks. Popiełuszki u Orionistów

DATA: 15 stycznia 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapelanem ,,Solidarności''.

  W niedzielę, 17 stycznia w kościele p.w. Opatrzności Bożej przy ul. Polnej odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”.

  W niedzielę, 17 stycznia w kościele p.w. Opatrzności Bożej przy ul. Polnej odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”. W mszy św. będzie uczestniczył biskup kaliski Edward Janiak oraz ks. Antoni Wit, Przełożony Prowincjonalny Księży Orionistów. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.30. Ks. Jerzy Popiełuszko był kapelanem warszawskiej „Solidarności”, obrońcą praw człowieka w PRL-u, związany ze środowiskami robotniczymi, znany z bezkompromisowej postawy wobec komunistycznej władzy prześladującej robotników i działaczy związkowych podczas stanu wojennego. W stołecznym kościele p.w. św. Stanisława Kostki organizował „Msze za Ojczyznę”. Działalność ks. Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego. W czasie stanu wojennego wielokrotnie oskarżany przez władze PRL o zaangażowanie w działalność polityczną, stał się celem działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. 19 października 1984 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy SB.                                                                         (pik)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.