AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

CHLEBBA: Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza to mój autorski pomysł

DATA: 28 stycznia 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Tomasz Chlebba (fot. T.Skórzewski)

  Tomasz Chlebba odpowiada kaliskiemu Towarzystwu Opieki nad Zabytkami. Sporu wokół Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza ciąg dalszy.

  Nawiązując do treści Oświadczenia, publikowanego przez Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o/w Kaliszu, będącego reakcją na audycje emitowane w TVP w dniach 24 i 25.01.2016 r. w której, został przedstawiony serwis internetowy pod nazwą Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza, chciałbym przedstawić swoją wersję wydarzeń.

  Uważam, że treść tego oświadczenia szkaluje moje dobre imię, podważa moją wiarygodność oraz co najważniejsze wprowadza w błąd jego adresatów.

  Wyjaśniam, że pomysł na utworzenie Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza był tylko i wyłącznie mojego autorstwa, na co mam stosowne dowody. Szukając możliwości realizacji pomysłu zgłosiłem się do TOnZ i zadeklarowałem wstąpienie do stowarzyszenia, ponieważ jako organizacja pozarządowa można było ubiegać się o dotację w ramach konkursu organizowanego przez Muzeum Historii Polski. Projekt został wyróżniony i otrzymał dofinansowanie w roku 2012.

  W umowie podpisanej z MHP, nie było żadnego przepisu określającego wyłączność prawa autorskiego do pomysłu.

  Dotacja przekazana przez MHP obejmowała okres finansowana tylko w roku jej przyznania.

  W następnym okresie, czyli 2013 i 2014 roku, projekt był finansowany ze środków Urzędu Miasta w Kaliszu. Od początku istnienia WMFK tylko ja administrowałem stroną, zapisując i obrabiając cyfrowo udostępniane fotografie.

  Niestety w 2014 roku osoba dotychczas ze mną współpracująca (tj. Halina Marcinkowska), przestała się wywiązywać z nałożonych umową z UM obowiązków. Po ujawnieniu tego faktu, w trakcie kontroli komisji rewizyjnej, której byłem członkiem, zrzekłem się należności za moją pracę przy tworzeniu zbiorów WMFK (załącznik).

  W tym też czasie dokonałem prawnego zastrzeżenia, moich wyłącznych praw autorskich do pomysłu Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza.

  Od ponad dwóch lat administruję stroną samodzielnie, inwestując mój czas oraz pieniądze w dalsze utrzymanie i powiększanie zbiorów strony.

  Jestem miłośnikiem Kalisza i jego historii, którą staram się promować wśród obecnych oraz byłych mieszkańców miasta, jak również w Polsce i zagranicą.

  Mam sprecyzowane plany rozwoju strony i będę dążył do ich realizacji.

  Tak więc treść Oświadczenia TOnZ uważam za złośliwą i nie popartą absolutnie żadnymi dowodami.

  Tomasz Chlebba

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.