AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Wszystko o Programie "Rodzina 500+"

  Program wsparcia dla polskich rodzin zwany „Rodzina 500+” rusza już 1 kwietnia 2016r.

  Program reguluje go ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

  Na wstępie zaznaczyć trzeba, że aby otrzymać świadczenie wychowawcze na dziecko w kwocie 500 zł na miesiąc należy złożyć wniosek przez Internet lub w gminie. Można to zrobić także za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  500 zł na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz opiekunom faktycznym dziecka i będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak  dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

  Kwota 500 zł jest kwotą netto co oznacza, że w całości jest ona przeznaczona na potrzeby rodziny.

  Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu rodziny. W przypadku pierwszego dziecka pieniądze otrzymamy po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

  Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia. Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie musimy dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów ponieważ świadczenie należy się na każde dziecko niezależnie od dochodu.

  Natomiast w przypadku świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko musimy dołączyć do wniosku: oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym jeżeli takie dochody osiągamy. Należy także dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej. Nie trzeba dołączać aktów urodzenia dzieci. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

  Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego będzie udostępniał podmiot realizujący świadczenia wychowawcze (z reguły jest to Ośrodek Pomocy Społecznej). Wniosek będzie można złożyć osobiście lub elektronicznie poprzez 4 kanały: bankowość elektroniczną, PUE ZUS, czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

  Rodziny mają pełną dobrowolność w kwestii na co będą wydawać pieniądze z programu "500+" jednak projekt ustawy zawiera mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego należy liczyć się z odmową przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymaniem jego wypłaty.

  adwokat Krzysztof Liberda

  krzysztofliberda.pl

  Kalisz, ul. Piekarska 5/1

  tel. 62 593 14 00

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.