AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

W POWIECIE. Odnowiona droga Ceków - Lisków

DATA: 2 sierpnia 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Zmodernizowaną drogę otwarto w ubiegły czwartek

  Ponad 21 kilometrów przebudowanej drogi powiatowej z Cekowa Kolonii do Liskowa otwarto w Przespolewie.

  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, wójt gminy Ceków Kolonia Mariusz Chojnacki oraz Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec wspólnie podkreślali, że nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie dobra współpraca samorządów.
  W uroczystości otwarcia drogi wziął udział również wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, radni gminy Ceków Kolonia, sołtysi i mieszkańcy Przespolewa, wsi która zyskała zupełnie nowe oblicze dzięki przebudowie drogi powiatowej.

  - Nie znam drugiej takiej miejscowości w powiecie kaliskim, jak Przespolew, która zyskałaby tyle na zmianie wyglądu, tylko dzięki przebudowie drogi powiatowej. W tej wsi powstały chodniki, nowy parking przed kościołem, nowy parking przed cmentarzem, oraz skrzyżowanie przebudowane prowadzące na cztery strony świata - podkreślał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal podczas otwarcia przebudowanego odcinka drogi.

  Powiat Kaliski wraz z Gminą Lisków i Gminą Ceków – Kolonia  realizował zadanie pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku  skrzyżowanie z drogą  wojewódzką nr 470 – skrzyżowanie z drogą powiatową  nr 4602 P, drogi powiatowej  nr 4602 P na odcinku  od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P – granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P  granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 4603 P – Lisków”  dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

  Koszty realizacji zadania: 4 596 273, 98 zł w tym:
  z budżetu Gminy Lisków - 464 405, 59 zł,
  z budżetu Gminy Ceków – Kolonia – 494 107, 73 zł,
  z budżetu Powiatu Kaliskiego – 1 389 452, 78 zł,
   z budżetu państwa  – 2 347 966, 80 zł.

  W ramach inwestycji wykonano:
  nową nawierzchnię na dł. 21 km  o szer. 5-6 m.;
  ponad 800 m chodników;
  bariery energochłonne (prawie 40 m);
  8 szt. zatok autobusowych;
  przebudowano 2 skrzyżowania w tym:  wykonano rondo w miejscowości Madalin na skrzyżowaniu dróg powiatowych;
  przebudowano skrzyżowanie w miejscowości Przespolew;
  wykonano oznakowanie poziome i uzupełniono oznakowanie pionowe.

  (red)

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.