AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

POLITYKA. Jan Mosiński o zmianach w PSG

DATA: 5 sierpnia 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Jan Mosiński, fot. Łukasz Wolski arch.

  Jan Mosiński (PiS), razem z trojgiem posłów z Tarnowa i Rzeszowa zwrócił się do Ministerstwa Energii w sprawie planowanych przekształceń w Polskiej Spółce Gazownictwa. Jak mówi Mosiński, niewykluczone, że PSG zlikwiduje jednostkę organizacyjną m.in. w Kaliszu.

  Niemal bez echa w ogólnopolskich mediach przeszła informacja z początku czerwca br. o planach przekształceń w polskich spółkach gazowych. W sejmie wiceminister skarbu Paweł Gruza odpowiadał na pytania posłów, którzy obawiają się likwidacji 6 oddziałów i 19 zakładów wchodzących w skład Polskiej Spółki Gazownictwa, w tym kaliskiej jednostki. - W lipcu 2013 roku nastąpiła konsolidacja sześciu Spółek Gazownictwa w jeden podmiot, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Warszawie - mówi Jan Mosiński (PiS). - Obecnie proponuje się zmniejszenie liczby jednostek organizacyjnych Spółki PSG. Przewiduje się tylko jeden Zakład w każdym województwie, co w konsekwencji spowoduje likwidację jednostek organizacyjnych w Kaliszu, Tarnowie, Rzeszowie, Wałbrzychu, Zgorzelcu, Mińsku Mazowieckim, Sandomierzu, Radomiu i Ciechanowie.

   

  Minister Gruza zapewniał, że nie można dopuścić do redukcji zatrudnienia, a zakłady przekształcone będą w gazownie. - Nowa struktura ma przede wszystkim odpowiadać podziałowi administracyjnemu kraju - przekonywał Paweł Gruza. - Uprości też współpracę z władzami samorządowymi, ułatwi absorpcję środków unijnych, a klientom dostęp do usług spółki.

   

   Mimo zapewnień Wiceministra Skarbu Państwa Pawła Gruzy, do Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, czworo posłów Prawa i Sprawiedliwości (Anna Czech z Tarnowa, Krystyna Wróblewska i Zbigniew Chmielowiec z Rzeszowa oraz Jan Mosiński z Kalisza) wystąpiło z interpelacją w sprawie zmian w strukturze Polskiej Spółki Gazownictwa. Jak zaznaczają parlamentarzyści, w miejsce likwidowanych jednostek mają powstawać od podstaw zakłady, gdzie dotychczas w ogóle ich nie było i gdzie nie istnieje żadna infrastruktura i doświadczona kadra. - Wszystkie dotychczasowe jednostki PSG są jednymi z najważniejszych pracodawców na swym terenie działania - podkreślają posłowie PiS w interpelacji. - Wszystkie posiadają bardzo dobrze wykształconą i doświadczoną kadrę manedżerską, kierowniczą i techniczną. Część z nich ma w swoich zasobach zaawansowane zaplecze techniczne i administracyjne, nowoczesną infrastrukturę i systemy informatyczne niezbędne do realizacji celów biznesowych, które często są rozwiązaniami innowacyjnymi w skali całego kraju. Jan Mosiński podkreśla wagę zrównoważonego rozwoju mniejszych ośrodków. - Dla nas, parlamentarzystów związanych z tymi regionami jest to bardzo niepokojący sygnał - komentuje Mosiński. - Tym bardziej, że wielokrotnie deklarowaliśmy, że należy postawić na zrównoważony rozwój naszego kraju i nie promować tylko i wyłącznie dużych ośrodków kosztem mniejszych miast i miejscowości.

   

  Sytuacja związana z planowanymi zmianami stała się podstawą do złożenia w przedmiotowej sprawie interpelacji adresowanej do pani premier i ministra energetyki. W interpelacji posłowie zadali kilka pytań:

   

  1. Czy zmiana struktury organizacyjnej nie jest działaniem przedwczesnym? Od momentu    konsolidacji (lipiec 2013r.) w Spółce trwają prace nad budową jednolitych systemów    informatycznych. Dotychczas te działania nie przyniosły efektu. W spółce dalej nie ma   podstawowych dla funkcjonowania wielu obszarów jednolitych systemów (zarządzania   majątkiem sieciowym, pozyskiwania danych pomiarowych, obsługi klienta w procesie   przyłączania do sieci, rozliczania usługi dystrybucyjnej, przyjmowania zgłoszeń awaryjnych, itd., itp.). W takiej sytuacji, zmiana organizacyjna spowoduje, że będą jednostki organizacyjne, w których będą funkcjonowały trzy różne systemy dedykowane dla tych samych obszarów działalności. Oczywistym jest, że jest to niekorzystne zarówno dla klientów jak i dla bezpieczeństwa użytkowanej sieci. Jest zatem logicznym i  oczywistym, że najpierw powinno się wdrożyć jednolite systemy informatyczne, a potem dokonywać zmian organizacyjnych.

   

   2. Czy Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. wykonał i jakie są wyniki niezbędnych   analiz ekonomicznych i biznesowych (w szczególności w odniesieniu do działalności  operacyjnej w obszarach obsługi klienta, rozwoju i eksploatacji sieci) związanych z planowaną zmianą struktury organizacyjnej z czteropoziomowej na trzypoziomową? Jakie są koszty i efektywność planowanych do wprowadzenia zmian organizacyjnych?

   

   3. Jakie jest uzasadnienie dla likwidacji istniejących jednostek organizacyjnych w miejscowościach, gdzie istnieją obiekty i zaplecza techniczne, będące w bardzo dobrym stanie technicznym w kontekście potrzeby budowy lub zakupu nowych siedzib (Zakładów  i Gazowni) w nowych lokalizacjach i dlaczego koszty tego kontrowersyjnego procesu mają obciążyć odbiorców gazu ziemnego poprzez przeniesienie tych kosztów do taryfy?  Podwyższenie stawek dystrybucyjnych w taryfie spowoduje spadek atrakcyjności  ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny w stosunku do innych paliw.

   

  4. Jakie przesłanki stoją za decyzją o likwidacji dużych jednostek organizacyjnych (Tarnów, Rzeszów, Sandomierz, Radom, Zgorzelec i Wałbrzych), które obecnie obsługują zdecydowanie więcej sieci gazowej i klientów niż planowane do utworzenia nowe Zakłady-Oddziały ( np. Gorzów Wielkopolski, Koszalin)? Dlaczego uznane i duże, posiadające wieloletnie tradycje ośrodki dystrybucji gazu ziemnego mają zostać zlikwidowane i zniknąć z mapy gazowniczej Polski?

   

  5. Obecna propozycja Zarządu PSG dotycząca zmiany struktury organizacyjnej Spółki zakłada m.in, że:

  a) w woj. małopolskim ma powstać jeden Zakład z siedzibą w Krakowie posiadający 33 tys. km sieci gazowej oraz zarządzający 21 Gazowniami.

  b) w woj. podkarpackim ma powstać jeden Zakład z siedzibą w Jaśle posiadający 26 tys. km sieci gazowej oraz zarządzający 16 Gazowniami.

  c) razem ww. dwa województwa posiadać będą ponad jedną trzecią całej sieci PSG (PSG posiada ponad 176 tys. km sieci), a zarządzać tym majątkiem mają tylko dwa Zakłady.

   

   Dlatego najbardziej zgazyfikowanego obszaru w kraju lepszą i uzasadnioną koncepcją jest utworzenie w każdym z ww. województw drugiego Zakładu co spowoduje że:

  a) w województwie małopolskim Zakład w Krakowie i Zakład w Tarnowie będą posiadały po ok. 14-18 tys. km sieci i po ok. 8-13 Gazowni,

  b) w województwie podkarpackim Zakład w Jaśle i Zakład w Rzeszowie będą posiadały po ok. 10-16 tys. km sieci i po 7-9 Gazowni.

   

  Parlamentarzyści podkreślają, że wszystkie 25 zakładów powinno zostać w dotychczasowym kształcie. - Są one w pełni zorganizowane i przygotowane do pełnienia roli oddziałów - przekonuje Jan Mosiński. - Pozwoli to uniknąć chaosu związanego z reorganizacją i pozytywnie wpłynie na utrzymanie bezpieczeństwa eksploatowanej sieci. Posłowie przypominają również deklaracje o promowaniu rozwoju Polski regionalnej. - Obecni decydenci wielokrotnie apelowali o to, by postawić na zrównoważony rozwój naszego kraju i nie  promować tylko dużych ośrodków kosztem mniejszych miast i miejscowości - kończą wnioskodawcy. - Dla wszystkich tych miast utrata siedziby zakładu jest olbrzymią stratą również dla kształcących się młodych ludzi, którzy nie mają możliwości pracy w rodzinnym mieście, zmuszani są do przeprowadzania się masowo do innych miast.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.