AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

URZĄD PRACY. Bezrobocie w dół

DATA: 17 października 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Od lewej: Artur Szymczak i poseł Jan Mosiński

  Kaliski "pośredniak" walczy o dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych.  Artur Szymczak, dyrektor PUP w Kaliszu, w pozyskiwaniu pieniędzy współpracuje z posłem Janem Mosińskim. Obecnie w regionie jest 4 % bezrobotnych, a w skali kraju 8 %. Tak niskie bezrobocie było ćwierć wieku temu, w czerwcu 1991 roku.

  4,4% - tyle obecnie wynosi bezrobocie w powiecie kaliskim i w Kaliszu. W porównaniu do ubiegłego roku jest to wynik lepszy o ponad 1%. - To jest jedna z najniższych stóp bezrobocia w ciągu kilku ostatnich lat, jakie sobie przypominam - mówi Artur Szymczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. - Ale także, co warto podkreślić, na aktywizację zarejestrowanych osób bezrobotnych również nie mieliśmy tak wysokiej kwoty, jak obecnie. W tym roku otrzymaliśmy już kwotę 11 milionów 193 tysięcy złotych. Chciałbym podziękować panu posłowi Janowi Mosińskiemu za środki, które wspólnie pozyskujemy z rezerwy budżetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo  udało nam się pozyskać prawie 2 miliony 200 tysięcy złotych.

   

  Jak podkreśla szef kaliskiego "pośredniaka", dzięki ministerialnym środkom większość bezrobotnych znajduje pracę albo podejmuje decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej. - Efektywność wydawania tych środków wynosi ponad 90%, a zatem na 10 bezrobotnych 9 po uzyskaniu tego finansowego wsparcia nie rejestruje się ponownie w Powiatowym Urzędzie Pracy - mówi Szymczak. - Nasze programy aktywizacji osób bezrobotnych cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo dostosowywane są pod potrzeby rynku pracy. Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu stara się o pozyskanie jeszcze prawie 1,2 mln zł na aktywizację osób do 30. roku życia oraz powyżej 50. roku życia w ramach programów "30 minus" i "Nowe Perspektywy". - Te projekty skierowane są na otwarcie własnej działalności oraz na tworzenie stanowisk pracy, więc jak tylko będzie decyzja ministerstwa i otrzymamy środki, to jeszcze w tym roku jesteśmy w stanie je wykorzystać - zapewnia Szymczak.

   

  Jak podkreśla Jan Mosiński współpraca z kaliskim urzędem pracy układa się bardzo dobrze i przypomina, że zaraz po wyborach złożył deklarację pomocy przy pozyskiwaniu pieniędzy dla bezrobotnych mieszkańców okręgu kalisko-leszczyńskiego. - Moja praca w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przekłada się na dobre, mam nadzieję, relacje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - mówi parlamentarzysta. - Cieszę się, że współpraca na linii urząd pracy - poseł - ministerstwo do tej pory przyniosła przekazanie ponad 2 milionów złotych dodatkowych środków. To pokazuje, że jako politycy PiSu nie odwracamy się plecami od miasta Kalisza, jak niektórzy politycy sugerowali w przestrzeni publicznej. Podobna współpraca przebiega też z innymi urzędami pracy w miastach kalisko-leszczyńskiego okręgu wyborczego. Bo tam też chcę być aktywny i wspierać tego typu inicjatywy.

   

  Polityk nie wyklucza, że w przyszłym roku będzie jeszcze większy zastrzyk pieniędzy na aktywizację bezrobotnych mieszkańców regionu. - Myśląc o 2017 roku, mam nadzieję, że te środki będą jeszcze większe niż do tej pory - mówi Mosiński. - Uważam, że będą dwa główne strumienie pieniędzy: refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przypomnę, że kwota na jednego bezrobotnego, który podejmuje decyzję na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to rząd wielkości 18 tysięcy złotych.

   

  Pod koniec września liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu wynosiła 3 360 osób. W porównaniu do września 2015 roku liczba ta zmniejszyła się o 21,8 %, kiedy w kaliskim PUPie zarejestrowane były 4 297 osób. 4,4 % stopy bezrobocia w powiecie kaliskim jest niższy niż w Wielkopolsce, w której bezrobocie oscyluje na poziomie 5,2 %. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w skali ogólnopolskiej bezrobocie na koniec września wyniosło 8,4 %. Podobny wskaźnik bezrobocia rejestrowanego zanotowano 25 lat temu, w czerwcu 1991 roku.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.