AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

OSP. Krzysztof Nosal szefem strażaków w powiecie

DATA: 7 listopada 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Krzysztof Nosal starosta kaliski został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu na kolejną 5-letnią kadencję

  W miniona sobotę, w Stawiszynie, odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu. Po zatwierdzeniu przez delegatów składu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, odbyły się ich I posiedzenia, które poprowadził Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, druh Krzysztof Grabowski. W trakcie posiedzenia Zarządu dokonano wyboru prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz pozostałych członków prezydium nowego Zarządu. Komisja Rewizyjna wybrała ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

  W IV Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu uczestniczyli delegaci i przedstawiciele Zarządów Oddziałów Gminnych, Miejsko-Gminnego i Miejskiego ZOSP RP z terenu powiatu kaliskiego i miasta Kalisza, członkowie ustępujących władz i Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji oraz zaproszeni goście. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, odegraniu hymnu Związku OSP RP i powitaniu gości, krótką charakterystykę swojego terenu przedstawili Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Stawiszynie, druh Rafał Wcisłek oraz pani Justyna Urbaniak Burmistrz Stawiszyna.

  Następnie uhonorowano zasłużonych druhów. Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” za ofiarność i wkład w ochronę przeciwpożarową oraz działalność społeczną na rzecz mieszkańców Wielkopolski otrzymali wieloletni działacze Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP: Henryk Wcisłek z Blizanowa, Roch Puchała z Brzezin, Zenon Mikołajczyk z Liskowa i Józef Bryła z Koźminka. Odznaki wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski. Bronisław Krakus reprezentujący Kaliskie Towarzystwo Kolarskie przekazał dyplomy uznania dla przedstawicieli Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, które wielokrotnie pomagały przy organizacji i zabezpieczeniu wyścigów kolarskich odbywających się na terenie powiatu.

  W trakcie dalszych obrad sprawozdanie z pracy Zarządu w kadencji 2011-2016 przedstawił Prezes Krzysztof Nosal.

  - Naszym bogactwem są ludzie i ich praca. Mamy 6,5 tysiąca strażaków ochotników, którzy czynnie działają na rzecz swoich jednostek, a przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Zrzeszeni w 132 jednostkach stanowią jedną z najliczniejszych i najaktywniejszych organizacji społecznych w środowiskach wiejskich na terenie powiatu kaliskiego. Związek OSP w Kaliszu pełni służebną rolę wobec działających OSP, bo ma je jedynie zrzeszać, a cała praca u podstaw odbywa się właśnie w jednostkach. Współpraca jest najważniejsza nie tylko w strażach, ale i w instytucjach wspomagających ich działalność. To wieloletnia współpraca między trzema szczeblami samorządu sprawia, że efekty są widoczne również w ochotniczych strażach pożarnych jeśli chodzi o doposażanie w nowy sprzęt, szkolenie osób, czy remonty budynków. Ta współpraca dała w ostatnich pięciu latach dużo dobrych efektów i wpłynęła pozytywnie na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych na trenie powiatu kaliskiego. Każda gmina powiatu kaliskiego otrzymała nowe wozy strażackie, co jest ogromnym sukcesem. Liczba jednostek strażackich, które dysponują nowoczesnymi wozami strażackimi systematycznie rośnie z roku na rok. Te wzorcowo wyposażone samochody będą przez długie lata skutecznie wspomagać Wasze działania. Podczas tej kadencji udało się również doposażać jednostki między innymi w agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, aparaty dróg oddechowych, drabiny, latarki, toporki, węże i prądownice - mówił Krzysztof Nosal Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu podczas sprawozdania z mijającej 5-letniej kadencji.

  W tym czasie do Straży pożarnych w powiecie kaliskim trafiło 16 samochodów ratowniczo- gaśniczych ciężkich i średnich za łączną wartość 8 milionów 50 tys. zł.

  Powiat kaliski w ciągu 5 lat przekazał urzędom gmin dotacje celową na zadanie własne z zakresu pomocy ochrony przeciwpożarowej łącznie 615 tys. złotych na remonty strażnic i doposażanie. 21 jednostek OSP z terenu powiatu kaliskiego, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo -Gaśniczym otrzymały dofinansowanie w kwocie ponad 2 mln 133 tys. zł. Natomiast ponad 450 strażaków przeszło kompleksowe szkolenia przygotowane przez PSP w Kaliszu. To tylko nieliczne statystyki przedstawiające to co działo się w strażach przez minione 5 lat. Miniona kadencja została oceniona za bardzo rozwojową, co jest efektem m.ni. współpracy trzech szczebli samorządów.

  Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w minionej kadencji przedstawił Przewodniczący druh Krzysztof Bączkiewicz. Wskazał w nim na wysoki poziom pracy Zarządu i liczne efekty szerokiej współpracy z samorządami i wieloma innymi organizacjami, dzięki którym upływająca kadencja stała się milowym krokiem w rozwoju i doposażeniu wielu jednostek OSP na naszym terenie. Swoje wystąpienie druh Przewodniczący zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

   

   

  Wioletta Przybylska

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.