AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

POŻEGNANIA. Zmarła Ariana Lewicka

DATA: 14 listopada 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Ariana Lewicka była kaliską radną i społeczniczką. Fot. Karina Zachara.

  W wieku 82 lat zmarła Ariana Lewicka, była kaliska radna i społeczniczka, wieloletnia przewodnicząca kaliskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

  Ariana Lewicka od 1987 roku pełniła funkcję przewodniczącej kaliskiego koła - najpierw Komitetu Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, a od 1991 do 2011 roku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Przez 20 lat swej społecznej działalności podejmowała szereg inicjatyw mających na celu zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz udzielanie szeroko pojętej pomocy zarówno osobom niepełnosprawnym jak i ich rodzinom. To z jej inicjatywy i dzięki ogromnemu zaangażowaniu prowadzonych było szereg akcji i imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń skierowanych do osób niepełnosprawnych: wycieczki turystyczno-krajoznawcze, biwaki, turnusy rehabilitacyjne, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną połączony z przemarszem przez miasto, spotkania opłatkowe, zabawy choinkowe i karnawałowe, zabawy andrzejkowe i mikołajkowe. 

  Orędownikiem osób niepełnosprawnych była Ariana Lewicka również jako kaliski radna, którą to funkcję pełniła od 1998 roku, przez dwie kolejne kadencje. To dzięki jej uporowi i determinacji udało się wybudować salę gimnastyczną przy Zespole Szkół nr 11, placówce do której uczęszczają dzieci i młodzież niepełnosprawna. Współtworzyła Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy „TULIPAN”, a także była inicjatorką utworzenia w Centrum Interwencji Kryzysowej mieszkań chronionych dla osób z upośledzeniem umysłowym. Poza pracą w Stowarzyszeniu, pani Ariana aktywnie pracowała jako wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Koordynacyjnej Organizacji Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz jako członkini Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Kalisza i Miejskiej Komisji Mieszkaniowej.

  Za ogromne zaangażowanie w sprawy osób niepełnosprawnych i wieloletnią,społecznikowską pracę Ariana Lewicka była ceniona i wielokrotnie nagradzana. W 2007 roku Rada Miejska Kalisza uhonorowała ją odznaką  Zasłużony dla Miasta Kalisza. W roku 2013 otrzymała Medal „Fideliter et Constanter” - Wiernie i Wytrwale, prestiżowe wyróżnienie przyznawane zasłużonym członkom i przyjaciołom Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w uznaniu szczególnych zasług za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną.                                                            (kz)

   

  Uroczystości pogrzebowe śp. Ariany Lewickiej odbędą się w najbliższy czwartek, 17 listopada o godz. 13.30 w kościele św. Rodziny przy kaliskiej Rogatce, a następnie na cmentarzu Tynieckim.

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.