AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

Czermin

  .

  Podstawowe informacje

  rodzaj miejsca
  wieś

  W 2000 roku Rada Gminy Czermin przyjęła herb, który przedstawia żubrzą głowę ze złotym kołem w nozdrzach w złotym polu. Tajemnicy nie stanowi, że włodarze Czermina na herb swojej gminy przyjęli herb szlachecki pochodzenia morawskiego, noszący zawołanie „Wieniawa”. Dlaczego? Sprawa wydaje się bardzo prosta. Czermin, wieś po raz pierwszy wzmiankowana w roku 1241, przez wieki była gniazdem rodu  Czermińskich, szlacheckiej rodziny pieczętującej  się właśnie Wieniawą. A skąd w herbie głowa żubra? Ciekawą jak i niezwykłą opowieść możemy odnaleźć na stronach gminy Czermin „(...) Morawskiemu księciu podczas polowania zastąpił drogę żubr. Widząc to rycerz Łastek, słynący z olbrzymiej siły pochwycił zwierzę za róg i nie tylko je utrzymał, ale przebiwszy mu nozdrza kołkiem z dębowej wici, przyprowadził księciu. Kiedy żubra wziął inny dworzanin, nie zdołał go utrzymać. Wtedy Łastek doskoczył i jednym cięciem miecza uciął zwierzęciu głowę. Za swój czyn dostał od władcy znaczny majątek i herb.(...)”. Trzeba dodać, że Czermińscy to nie jedyni właściciele w historii Czermina, dziedzicami byli również Suchorzewscy czy Kurczewscy. Na początku XX wieku jeszcze podczas zaboru pruskiego wieś upaństwowiono i oddawano w dzierżawę kolejnym posesorom.

  W pierwszej połowie XVIII wieku w miejsce starej, założonej i uposażonej przez biskupów poznańskich świątyni, powstał w Czerminie nowy kościół p.w. św. Jakuba Apostoła. Drewniana  świątynia, została wzniesiona na planie krzyża greckiego, co jest rzadkością wśród tego rodzaju  wielkopolskich budowli sakralnych. Od strony kruchty nad kościołem góruje dwukondygnacyjna wieża, a bryłę świątyni uzupełnia umieszczona nad prezbiterium wieżyczka. Na szczególną uwagę w kościele św. Jakuba w Czerminie zasługuje, znajdujący się w  barokowym ołtarzu głównym, cudowny obraz Matki Bożej Śnieżnej  zwany również obrazem Matki Bożej Czermińskiej. Powstałe w roku 1662 malowidło jest wzorowane na obrazie Matki Boskiej Śnieżnej z Bazyliki Wielkiej w Rzymie, z tą różnica że nasza Matka Boska trzyma małego Jezusa, po swojej prawej stronie. Obok ołtarza głównego znajdują się tu cztery pochodzące również z XVIII wieku ołtarze boczne. Pierwsze dwa to ołtarze świętych: Franciszka Serafickiego oraz Jakuba Apostoła patrona parafii. Pozostałe to ołtarz  Pana Jezusa Miłosiernego oraz  ołtarz Serca Jezusowego. Całość bogatego barokowego wnętrza świątyni uzupełniają stylowa ambona i równie stylowa chrzcielnica, a także pochodzące z 1729 roku organy wykonane przez mistrza Fridricha Szeflera z Brzegu. Warto zaznaczyć, że ta wyjątkowa świątynia, konsekrowana 22 lipca 1730 roku przez sufragana  gnieźnieńskiego, biskupa Franciszka Kraszkowskiego, została w latach 50 ubiegłego stulecia uznana za zabytek.

              Na przykościelnym cmentarzu odnaleźć możemy stare grobowce byłych właścicieli Czermina, okolicznego ziemiaństwa oraz proboszczów tutejszej parafii . Między innymi spoczywa tu Władysław Grabski, związany z Narodową Demokracją wybitny wielkopolski działacz patriotyczny i społeczny, poseł na Sejm i senator II Rzeczypospolitej. W najbliższym sąsiedztwie kościoła znajduje się datowana na rok 1905 organistówka oraz pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku plebania. Ta ostatnia w roku 1974 został uznana za zabytek i jak kościół objęto ją ochroną prawną.

              W roku 2006 do rejestru zabytków wpisano również założenie dworskie Czerminie. W skład jego wchodzą dwór dzierżawcy oraz otaczający go ponad 3 hektarowy park. Wzniesiony w 1920 roku dworek posiada charakterystyczny drewniany ganek. Natomiast  o świetności założonego w drugiej  połowie XIX wieku czermińskiego ogrodu, świadczy zachowany do dnia dzisiejszego stary drzewostan. 

              Na początku XX wieku powstało w Czerminie gros budynków użyteczności publicznej. Należą do nich między innymi obecny gmach urzędu gminy, budynek byłego komisariatu policji, wzniesiony około 1910 roku budynek starej szkoły oraz znajdujący się w sąsiedztwie parku szachulcowej konstrukcji gmach poczty.

   

  Źródła:

  - „Majątki Wielkopolskie. Tom II. Powiat Pleszewski”,  Stanisław Małyszko

  - „Kościoły Diecezji Kaliskiej – Nasze Dziedzictwo”, Alicja Lubowicka, Maja Mówińska

  - www.pleszew.pttk.pl

  - www.czermin.wlkp.pl

  - www.czermin.parafia.info.pl

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.