AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KALISZ. Promocja książki o kaliskim więzieniu

DATA: 1 grudnia 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  W siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyła się promocja książki pt. „Więzienie kaliskie 1846-2015”.

  Publikacja stanowi upamiętnienie kaliskiego więzienia, które działało nieprzerwanie przy ul. Łódzkiej od 1846 do 2015 roku, kiedy to podjęto decyzję o jego likwidacji.

  Neoromański budynek, tzw. „zameczek”, na dobre wpisał się w architekturę miasta, a dzieje kaliskiej instytucji penitencjarnej przez dziesięciolecia odzwierciedlały aktualną sytuację polityczną i gospodarczą kraju. 

  - „Kaliskie więzienie 1846-2015” to publikacja upamiętniająca historię Zakładu Karnego w Kaliszu - zabytkowego obiektu, który w trakcie swej blisko 170-letniej działalności był przeznaczony na potrzeby systemu penitencjarnego, stanowił miejsce pracy dla pełniących tu służbę funkcjonariuszy. – Czytamy w przedmowie do publikacji, autorstwa prezydenta Grzegorza Sapińskiego. - Pragnę podkreślić, że władze Kalisza zrobiły wszystko, aby utrzymać status zakładu penitencjarnego. Natomiast teraz ważne są każde działania pokazujące, że to jest część historii miasta i kraju, a także przypominające, że z chwilą likwidacji zakładu karnego forteca nie przestała istnieć. Oprócz zadań mających na celu podtrzymywanie jej przy życiu, co czyni miasto Kalisz i jego prezydent, jest potrzebny w tej nowej sytuacji nowy pomysł na „zameczek”. Każdy czyn, każda myśl w tę stronę mogą tu okazać się pomocne.

  Monografia ma charakter prymarny – jest to pierwsza publikacja opisująca dzieje kaliskiego więzienia od początku jego powstania do końca funkcjonowania. Została przygotowana w oparciu o archiwalia pochodzące z terenu całej Polski, przechowywane w zasobach archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, bibliotek, muzeów oraz te, które pozostają w rękach prywatnych.

  - Kaliskie więzienie to jeden z tych zabytków, które na stałe wpisały się w historię naszego miasta i są z nim kojarzone – mówił podczas dzisiejszego spotkania Artur Kijewski, wiceprezydent Kalisza. - Obecne władze Kalisza próbują znaleźć rozwiązanie, by budynek służył dalej społeczeństwu, by miasto mogło z niego skorzystać, być może już w innej formie.

  Książka została wydana w ramach projektu wydawniczego dofinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu i Urząd Miejski w Kaliszu.

  Anna Błaszczyk

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.