AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KALISZ. Prawie pół tysiąca nowych drzew posadzono w mieście

DATA: 2 grudnia 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  W tym roku, do końca listopada, kaliski samorząd posadził na terenie miasta 490 drzew różnego gatunku.

  Kalisz zdobią m.in. klony pospolite, lipy drobnolistne, platany klonolistne, buki pospolite, dęby szypułkowe. W ramach bieżącego utrzymania zieleni wyciętych zostało tylko 75 drzew - suchych, stwarzających zagrożenie.

  Miasto konsekwentnie realizuje zadania w zakresie ochrony środowiska. Obiekty zieleni, także zabytkowe, są sukcesywnie odnawiane. Nowe nasadzenia roślin, modernizacja alejek, wymiana elementów małej architektury wpływają na poprawę estetyki.

  Tereny zieleni miejskiej stają się coraz piękniejsze, coraz bardziej się rozwijają. Sadzenie drzew, krzewów i kwiatów ściśle połączone jest z planowaniem przestrzennym. Nowe rośliny pojawiają się przy ulicach, w parkach, na skwerach i pozostałych zieleńcach. Do tworzenia terenów zielonych zobowiązani są także inwestorzy, którzy realizują w naszym mieście projekty.

  Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni publicznej naszego miasta nie tylko poprawia estetykę krajobrazu, ale także pozytywnie wpływa na mikroklimat.

  Anna Błaszczyk UM

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.