AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

BLIZANÓW. Świąteczne spotkanie z tradycją

DATA: 6 grudnia 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Już po raz 14. w powiecie kaliskim zorganizowano Świąteczne Spotkanie z Tradycją, które w tym roku odbyło się w Hotelu Kristoff w Łaszkowie.

  Świąteczne Spotkanie z Tradycją już po raz czternasty odbyło na terenie powiatu kaliskiego. Tym razem w gościnnych progach Hotelu Kristoff w Łaszkiwie, 3 grudnia, reprezentacje wszystkich gmin wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich przygotowały tradycyne bożonarodzeniwe stoły z pachnacymi światami potrawami. Tegoroczna impreza miała charakter wyjątkowy, gdyż zbiegła się z jubileuszem 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich.

  Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Urząd Gminy w Blizanowie. Patronat nad wydarzenim objął Straosta Kaliski Krzysztof Nosal i Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł. Oboje złożyli życzenia zebranym gościom rozpoczynając wydarzenie.

  Szczególne podziękowania dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich za ich wieloletnią pracę oraz działalność społeczną służącą rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości lokalnej w naszym regionie, złożyła poseł na Sejm RP- Andżelika Możdżanowska, która wraz ze Starsta Krzysztofem Nosalem wręczyła gospodyniom z terenu Powiatu Kaliskiego specjalnie przygotowane na ten jubileusz statuetki „Serce – Matkom Ojczyzny” dla „ Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych”.

  Urczystość rozpoczął występ ukraińskiego Chóru z Zepou Szkół nr 2 we Lwowie, który przyjechał z gościnną wizytą świąteczną, jak co roku, do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

  Ważnym punktem uroczystości były również tradycyjne stoły z wigilijnymi potrawami, przygotowane przez reprezentacje wszystkich gmin Powiatu Kaliskiego. Stoły swym pięknem wystroju oraz wspaniałymi zapachami wigilijnych potraw przyciągały uwagę wszystkich obecnych. Wdzięczność dla Pań za pracę włożoną w przygotowanie stołów organizatorzy uroczystości wyrazili poprzez wręczenie im podziękowań oraz upominków.

  Tegoroczne Świąteczne Spotkanie z Tradycją było również okazją do uroczystego podsumowania i wręczenia dyplomów oraz nagród laureatom X Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Kartka bożonarodzeniowa” oraz VI Powiatowego Konkursu Informatyczno – Plastycznego „E- Kartka bożonarodzeniowa”.

  Nagrodzeni zostali również laureaci konkursu fotograficznego pt. „Bogactwo Lasów Wielkopolski”, której tematem było bogactwo fauny i flory w Wielkopolsce. Organizator konkursu fotograficznego - Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wydało już piąty z serii album, w którym znalazło się ponad 250 zdjęć wykonnych przez 34 uczestników konkursu.

  Całość spotkania uświetnił koncert świątecznych kolęd w wykonaniu Ukraińskiego Chóru ze Szkoły Muzycznej nr 2 we Lwowie oraz koncert Solistów Chórów oraz Orkiestry z Gminy Blizanów pod kierownictwem Pana Lechosława Nowaka.

   

   

  VI Konkurs Informatyczno-Plastyczny

  E-Kartka Bożonarodzeniowa 2016”

  Uczniowie szkół podstawowych wykonali kartki w programie MsPaint, uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - kartki w programie PowerPoint. W konkursie nagrodzono prace 16 uczniów.

  Szkoła podstawowa klasy I-III

  1. Agnieszka Janicka, klasa III - Szkoła Podstawowa w Goliszewie.

  1. Gabriela Grzelak, klasa II – Zespół Szkół w Chełmcach.

  1. Julia Starońska, klasa III – Szkoła Podstawowa w Rajsku.

  Szkoła podstawowa klasy IV-VI

  1. Maria Letka,  klasa IV – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu.

  2. Anna Kopeć, klasa VI – Szkoła Podstawowa w Rajsku.

  3. Igor Anyszewski, klasa IV – Szkoła Podstawowa w Rajsku.

  Gimnazjum klasy I-III

  1. Julia Michalak, klasa III – Zespół Szkół w Szczytnikach.

  2. Paulina Wlaźlak, klasa II – Zespół Szkół w Russowie.

  3. Dawid Przepiórka, klasa II – Zespół Szkół w Iwanowicach.

  Szkoła podstawowa uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną:

  1. Wiktoria Ozimek, klasa V – Zespół Szkół w Russowie.

  2. Krystian Tomczak, klasa VI - Szkoła Podstawowa w Morawinie.

  3. Kinga Cierlaczyk, klasa VI - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biernatkach.

  Gimnazjum i ponadgimnazjalne uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną:

  1. Nikola Szulc, klasa II p-gim – Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu.

  2. Michał Wasik, klasa III p-gim - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu - Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

  3. Jakub Gałązka, klasa I gim – Zespół Szkół w Stawiszynie.

  1. Patryk Kryszczyński, klasa II gim - Gimnazjum w Korzeniewie.

  Organizator: doradca informatyki Elżbieta Marchwacka, plastyki Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, współorganizator: Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Patronat nad konkursem: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Wójt Gminy Szczytniki; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

  (wp)

   

   

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.