AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

DR LESZKA: Autyzm to nie wyrok

DATA: 19 grudnia 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Dr Justyna Leszka. Fot. rc.fm

  O autyzmie, działalności Fundacji Nowa Nadzieja oraz zakończonym niedawno w Kaliszu Europejskim Tygodniu Autyzmu z doktor Justyną Leszką rozmawia Piotr Jaworowski

  Zakończył się Europejski Tydzień Autyzmu, który w tym roku był zauważalnie obchodzony w Kaliszu. Jaki jest cel takich akcji?

  - Fundacja Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” została założona przez rodziców dzieci z autyzmem w czasie, kiedy o tym zaburzeniu wiedziano zdecydowanie mniej niż dzisiaj. Powstała, jako odpowiedź na zapotrzebowanie poszukujących rodziców. Dziś Fundacja ma ponad 400 podopiecznych z terenu całego kraju, prowadzi Ośrodek Diagnozy i Terapii Zaburzeń rozwoju oraz prowadzi intensywną działalność szkoleniową. To wszystko, jako odpowiedź na zapotrzebowania społeczne. Celem naszych akcji społecznych jest propagowanie wiedzy o możliwości wczesnej diagnostyki autyzmu, a co za tym idzie, bardzo dużych szans na wyjście dziecka z zaburzenia. Naszym celem jest również podnoszenie świadomości w grupach profesjonalistów mających bezpośredni kontakt z dzieckiem - lekarzy, pielęgniarek i położnych, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach, tak aby mogli wykrywać symptomy rozwoju nienormatywnego i wskazywać drogi wsparcia. 

  Czy oznacza to, że wczesne rozpoznanie może doprowadzić do wyleczenia z autyzmu?
  - Dziś, kiedy nauka coraz bardziej skłania się ku twierdzeniu, że autyzm jest zaburzeniem funkcjonowania całego organizmu potrafimy trafniej dobierać terapie wiodące i wspomagające i rzeczywiście, dzieci które zostały zdiagnozowane i objęte terapią wcześnie - około drugiego roku życia mają ogromne szanse na wyjście z autyzmu. Znamy takie dzieci. Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju ma szerszy sens - zdarza się, że u diagnozowanego dziecka wykluczamy autyzm, ale stwierdzamy innego rodzaju zaburzenia czy deficyty. W każdym przypadku objęcie dziecka i rodziny wsparciem i terapią przynosi wymierne rezultaty. Najgorszym, co może zrobić dorosły w obliczu dziecka, które rozwija się nienormatywnie np. nie mówi, jest oczekiwanie na samoistną poprawę.

  Jakie możliwości uzyskania wsparcia czy diagnozy mają rodzice mieszkający w Kaliszu czy powiecie kaliskim?
  - Oferta Fundacji jest skierowana do rodzin z terenu całej Polski i nie tylko. Podstawowa forma pomocy to bezpłatne konsultacje rozwoju dziecka. Jeśli rodzice mają wątpliwości czy dziecko rozwija się prawidłowo, mogą zgłosić się telefonicznie i w sekretariacie umówić się na taką wizytę. Czas oczekiwania na spotkanie nie jest dłuższy niż tydzień. Udzielamy również bezpłatnych porad prawnych i kulinarnych, jeśli dziecko wymaga specjalistycznej diety. Jeśli jest potrzeba, rodziny mogą skorzystać z wielospecjalistycznej diagnozy zespołowej prowadzonej przez psychologa, psychiatrę, logopedę i terapeutę. Mamy także bogatą ofertę zajęć terapeutycznych: od logopedii i terapii rozwojowej wyrównującej deficyty, poprzez kynoterapię, arteterapię, zajęcia z psychologiem po zajęcia grupowe np. trening umiejętności społecznych. Nowością w naszej ofercie są zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania.

  Jakie macie plany na najbliższą przyszłość?
  - Ten rok był dla fundacji wyjątkowy, bo dzięki nowej siedzibie od stycznia mogliśmy zintensyfikować działania diagnostyczne i terapeutyczne oraz wprowadzić bezpłatne konsultacje. Naszą siedzibę w Kaliszu odwiedzają rodziny nie tylko z całej Polski ale również z Europy. Podczas Europejskiego Tygodnia Autyzmu ogłosiliśmy otwarcie od stycznia 2017 r. naszej nowej siedziby w Poznaniu, gdzie będziemy prowadzić bezpłatne poradnictwo oraz działalność terapeutyczną. W dalszym planie natomiast planujemy otwarcie dużego, kompleksowego ośrodka w Śliwnikach, na pograniczu powiatów kaliskiego i ostrowskiego.

  Piotr Jaworowski

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.