AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Budżet powiatu na 2017 rok przyjęty

DATA: 3 stycznia 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Największy budżet ostatnich lat z zaplanowanymi strategicznymi inwestycjami. Tak budżet ocenili radni na ostatniej sesji.

  17 głosami „za” przy jednym wstrzymującym przyjęty został budżet powiatu kaliskiego na 2017 podczas sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku. Przyszłoroczny plan finansowy opiewa na kwotę prawie 51 milionów złotych, a po stronie wydatków na kwotę 56 mln 263 tys. zł.  Deficyt budżetowy w kwocie ponad 5 mln 271 tys. zł zostanie sfinansowany m.in. z zaciągniętych kredytów.

  „To budżet inwestycyjny” – powtarzali radni powiatu podczas dyskusji nad przyszłorocznym planem finansowym. I rzeczywiście inwestycji w nim nie brakuje, bo są dwie duże inwestycje drogowe i kilka planów na mniejsze, są inwestycje w kulturze, oświacie, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej  i odnawianie zabytkowych perełek powiatu kaliskiego. Wszystko dzięki wspólnym projektom zgłoszonym do różnych programów i dofinansowań m. in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

   - Mamy się czym chwalić w przyszłym roku i mamy nadzieje, że tak bogate plany będziemy w stanie wykonać. Czeka nas wiele pracy, ale jej efekty będą widoczne we wszystkich dziedzinach którymi zajmuje się powiat- mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal podsumowując plan finansowy.

  Na oświatę  i utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych w przyszłorocznym budżecie zaplanowano prawie 7,5 mln  zł , na pomoc społeczną powiat przeznaczy  1,5 mln złotych , a na edukacje i opiekę wychowawczą w tym współpracę z poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną , wydatki na utrzymanie internatów i na obozy dla młodzieży.

  Na wydatki związane z ochroną środowiska powiat zabezpieczył kwotę ponad 277 tys. zł. Na kulturę w tym utrzymanie Muzeum Historii Przemysłu oraz Biblioteki Powiatowo- Gminnej w Opatówku zabezpieczono 1,5 mln zł. W przyszłym roku rozpocznie się również inwestycja z dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przydzieloną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, dotyczącą remontu wschodniego skrzydła budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacji skrzydła zachodniego tegoż budynku (dawnej fabryki sukienniczej Fiedlerów w Opatówku) i jego adaptacja na cele kulturalne.

  Około 13,4 mln zł  wydatków związanych jest z administracją i utrzymaniem budynków powiatu kaliskiego.

  W dziale transport i łączność w budżecie powiatu kaliskiego zaplanowano 18 mln 138 tys. zł na wydatki związane z przebudową dróg powiatowych. Najważniejsze inwestycje związane z przebudową dróg to inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

  Przebudowa drogi powiatowej Opatówek,  Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu) z odbiciem w Cieszykowie do Szczytnik kosztować będzie 7,2 mln zł.

  W planowanym budżecie znajduje się również ciąg dróg Żydów- Porwity, choć odpadł podczas oceny formalnej w ramach dofinansowania w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 .

  Za przyjęciem budżetu powiatu na przyszły rok była też część opozycji.

  (wp)

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.