AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

POŻEGNANIE. Zmarł prof. Józef Tomasz Pokrzywniak

DATA: 17 stycznia 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Prof. Józef Tomasz Pokrzywniak był zasłużonym dla Miasta Kalisza.

  Zmarł prof. zw. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak. Był wybitnym uczonym, poznańskim literaturoznawcą, zaangażowanym także w powstanie kaliskiej polonistyki i przez ćwierć wieku niestrudzenie służącym na rzecz rozwoju środowiska akademickiego w Kaliszu. Był laureatem odznaki Zasłużony dla Miasta Kalisza. 

  Swoimi wykładami, konwersatoriami i seminariami wyznaczał najwyższe standardy, a także dawał przykład niezwykłego oddania promocji licencjatów, magistrów i doktorów. Był świetnym popularyzatorem nauki, chętnie wychodzącym poza mury uczelni. Zainicjował porozumienie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu, dotyczące współpracy informacyjnej i naukowej, dzięki któremu kaliscy czytelnicy zyskali dostęp do najnowszych książek i czasopism polonistycznych. 

  Józef Tomasz Pokrzywniak urodził się 16 stycznia 1947 roku w Czempiniu koło Kościana. W 1965 podjął studia filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1970 otrzymał na UAM dyplom magistra i został asystentem w Zakładzie Historii Kultury Polskiej. Zajmował się głównie literaturą okresu Oświecenia. Debiutował w 1975 artykułem ogłoszonym w „Studiach Polonistycznych”. Wyniki badań publikował też m. in. w „Tekstach”, „Pamiętniku Literackim” i „Ruchu Literackim”. Doktoryzował się w 1978 roku, na podstawie rozprawy poświęconej kaliszaninowi: Jan Gorczyczewski - tłumacz, satyryk i krytyk. W 1979 roku objął stanowisko adiunkta. W 1980 został członkiem NSZZ Solidarność UAM i jako redaktor naczelny prowadził związkowy miesięcznik „Środowisko”. Interesował się pracami z zakresu dydaktyki literatury (pod pseudonimem Tomasz Ostowiak ogłaszał artykuły poza cenzurą). W 1994 przedłożył rozprawę habilitacyjną Komedie Ignacego Krasickiego i rok później uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM. W 1999 roku otrzymał tytuł naukowy profesora, zaś w 2001 r. stanowisko profesora zwyczajnego. 

  Profesor Józef Tomasz Pokrzywniak był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza i członkiem-założycielem Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII. Wchodził w skład Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich w Warszawie, był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. Był współzałożycielem oraz przewodniczącym Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, przewodniczył zespołowi ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Dwukrotnie piastował funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i także przez dwie kadencje dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Przez trzydzieści lat był senatorem UAM. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał również m.in. odznakę Zasłużony dla Miasta Kalisza. 

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.