AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

IMPREZA. Święto powiatu kaliskiego w Opatówku

DATA: 23 stycznia 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Tegoroczne Święto Powiatu Kaliskiego połączono z obchodami nadania praw miejskich dla Opatówka

  18-lecie Samorządu Powiatu Kaliskiego świętowano wraz z uroczystościami nadania praw miejskich dla Opatówka, w hali sportowej w Opatówku, 21 stycznia. To historyczny moment dla powiatu i gminy Opatówek. Medale "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego" otrzymali Elżbieta Aleksander, Wieńczysław Prokop i Towarzystwo Przyjaciół Opatówka. Tytuł "Osobowość Powiatu Kaliskiego" otrzymali : Mariusz Ziętek, Aurelia i Piotr Sieraszewscy, Zdzisław Gotfryd, Piotr Stasiak. Tytuł "Przyjaciel Powiatu Kaliskiego" otrzymali Wiesław Chojnacki i zastępca nadleśniczego Mirosław Niczyporuk, oraz Nina Adamczewska.

   

  Zaproszonych gości podczas tegorocznego Święta Powiatu  Kaliskiego powitał Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak.  Starosta Kaliski podczas swojego wystąpienia zaprosił na scenę samorządowców z powiatu kaliskiego, przedstawicieli samorządu województwa i Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej, aby podziękować za współpracę. Przytoczył cytat Martina Bubera „Świat, w którym żyjemy, powstaje z jakości naszych relacji”

  -Osobiście martwi mnie obecna sytuacja, bo widzę, że zamiast tworzyć, niszczone są relacje, które zostały zbudowane, często ogromnym wysiłkiem. Do samorządu, jakże cenionego przez Polaków, wkrada się niepokój o jego przyszłość i wzrasta on z każdą wypowiedzią rządzących. Najbardziej udaną reformą po 1989 roku, jest reforma samorządowa. I to nie jest tylko opinia samorządowców. Pozwólcie nam dalej wytrwale pracować dla naszych małych Ojczyzn. [...] Powiat Kaliski wraz z jedenastoma gminami powiatu czuje się jak w prawdziwej drużynie, w której mamy szansę zwyciężać razem jako zespół. My potrafimy budować mosty, a nie mury[...] Dziękuję za te współpracę samorządowcom z gmin powiatu kaliskiego, Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej oraz Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję Radnym Rady Powiatu Kaliskiego wszystkich kadencji na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Kaliskiego obecnej kadencji-  Mieczysławem Łuczakiem oraz Benedyktem Owczarkiem Radnym, który jest od początku istnienia powiatu radym wszystkich kadencji- mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

  Starosta podziękuję za współpracę również Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za ważne dla ochrony środowiska inicjatywy, za to, że przez kolejne lata możemy korzystać ze środków na termomodernizacje, usuwanie azbestu czy edukację ekologiczną.

  Słowa podziękowania skierowane były również do każdej ochotniczej straży pożarnej, kół gospodyń wiejskich, kapeli ludowych, orkiestr dętych, które tak pieczołowicie kultywują tradycje naszego regionu i pomagają  przy organizacji wydarzeń.

  Starosta w przemówieniu zwrócił uwagę na dobrą współpracę z przedsiębiorcami, rolnikami, ogrodnikami, których produkty znane są na rynkach krajowych i zagranicznych. Podziękował również za zaangażowanie działaczom i klubom sportowym oraz  swojemu zespołowi urzędników, który - jak podkreślił Starosta- jest tak samo zgrany jak zespół samorządowców. Starosta zaznaczył, że nie byłoby osiągać,  gdyby nie Ci wszyscy ludzie wokół.

  Podczas Świata Powiatu Kalskiego wręczono najważniejsze odznaczenia powiatowe. Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” otrzymała Elżbieta Aleksander w uznaniu za  szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kultury, jej promocję w kraju i poza granicami. Medal ten przyznała Rada Powiatu Kaliskiego na wniosek Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz Wójta Gminy Lisków Marii Krawiec.

  Elżbieta Aleksander od 1987 roku jest pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie. Początkowo oddelegowana do pracy w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie gdzie pracowała do 2002 roku. Od 14 lat zajmuje się kształtowaniem życia kulturalnego Gminy Lisków jako Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.  Dzięki dużemu osobistemu zaangażowaniu Pani Elżbiety, działalność Gminnego Ośrodka Kultury jest bardzo szeroka. Oprócz organizowanych wydarzeń cyklicznych (Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Gminny Dzień Kobiet, Turnieje Tańca, Dożynki, Plenery Malarskie, festyny itp.) spotkań, wystaw i konkursów tematycznych, prowadzone są tam zajęcia muzyczne, taneczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Elżbieta Aleksander prowadzi wśród mieszkańców gminy ciekawe działania upowszechniające i aktywizujące rozwój kultury oraz rozpowszechniające różne formy i dziedziny sztuki. Pozyskuje fundusze pozwalające na organizację wydarzeń na wielką i małą skalę.

  Drugi Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego otrzymał Wińczysław Prokop w uznaniu za długoletnią służbę, bohaterstwo i odwagę podczas akcji ratowniczych oraz wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kaliskiego.  Medal przyznała Rada Powiatu Kaliskiego na wniosek Starosty Kaliskiego.

  St. bryg. mgr inż. Wieńczysław Prokop z dniem 1 kwietnia 1999 r. został Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – na tym stanowisku służbę pełnił do 15 lipca 2016 r. Jako Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zawsze dbał o prawidłowy rozwój i kondycję Państwowej Straży oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Kaliskim. Wzorowo wypełniał zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa a także realizował  i koordynował wiele innych zadań z zakresu ochrony ludności. W swojej pracy był całkowicie oddany mieszkańcom miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego, szczególnie ceniony był za dbałość o ich bezpieczeństwo, dlatego, też w tym środowisku oraz wśród władz powiatowych i miasta Kalisza cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem.

  Dzięki dużemu osobistemu zaangażowaniu w pracę zawodową oraz dobrej współpracy z władzami powiatowymi przyczynił się do rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Kaliskim. Organizował szkolenia dla strażaków ochotników oraz przekazywał sprzęt dla jednostek OSP w Powiecie Kaliskim.

  Trzeci Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Opatówka  w uznaniu za pielęgnowania wartości historycznych gminy i organizacji wielu wydarzeń kulturalnych kultywujących tradycję powiatu kaliskiego. Medal został przyznany na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Mieczysława Łuczaka

  Towarzystwo Przyjaciół Opatówka powstało 24 marca 1990 roku z inicjatywy Stanisława Kusia, Jadwigi Buncler Miluśkiej, Magdaleny Krytkowskiej i Jana Kowalkiewicza. Z wielkim zaangażowaniem włącza się czynnie w życie społeczne miejscowości Opatówek. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w dyskusjach na temat:  budowy oczyszczalni ścieków,  przywrócenia praw miejskich Opatówkowi, (w 2003 r. Członkowie Towarzystwa zwrócili się do władz samorządowych o działania w celu przywrócenia miejscowości Opatówek praw miejskich. Jednak wówczas wiązało się to ze zmniejszeniem subwencji szkolnej, dlatego nie podjęto dalszych starań w tym kierunku. W 2015 r., gdy zmieniły się zasady finansowe, władze lokalne zaakceptowały wniosek stowarzyszenia. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka aktywnie uczestniczyli w upowszechnianiu wśród mieszkańców Opatówka i gminy informacji o warunkach i następstwach zmiany statusu miasta, a następnie uczestniczyli w Komisjach Konsultacyjnych powołanych przez samorząd gminny).

  Obecnie prezesem Towarzystwa Przyjaciół Opatówka jest Jan Kowalkiewicz, wiceprezesami są Jadwiga Miluśka–Stasiak oraz Stanisław Kuś. W skład Zarządu wchodzi również skarbnik – Teresa Zarzycka, sekretarz – Andrzej Michalski, członkowie – Jan Szałek, Tomasz Kwinta, Jan Stasiak oraz Maria Bieniaszek.

  Po wręczeniu medali zasłużonym dla Powiatu Kaliskiego odbyła się część poświęcona nadaniu praw miejskich dla Opatówka.

  Akt nadania praw miejskich i list gratulacyjny od Premier RP Beaty Szydło przekazała Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu. Po przemówieniach i gratulacjach okolicznościowe „Sto lat” odśpiewali wszyscy uczestnicy Święta przy akompaniamencie  Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rajska pod dyrygenturą Adriana Wałowskiego.

  Następnie Starosta Kaliski wraz z przewodniczącym rady powiatu kaliskiego wręczyli Tytuły „Osobowość Powiatu” przyznane przez Zarząd Powiatu Kaliskiego.

  Tytuł „Osobowość Powiatu” nadano Mariuszowi Ziętkowi za propagowanie idei szlachetnego współzawodnictwa wśród młodzieży i zaangażowanie w kwestii rozwoju sportu na terenie powiatu kaliskiego oraz promocji powiatu na arenie międzynarodowej.

  Mariusz Ziętek od 2011 roku prowadzi Klub Sportowy Ziętek team na trenie powiatu kaliskiego. Ziętek Team to klub odnoszący sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych. I nic dziwnego, bo sam trener też jest uznanym na arenie międzynarodowej zawodnikiem .  Mariusz Ziętek to trener sekcji boksu i kickboxingu ZIĘTEK Team.
  Przez swoją wieloletnią karierę osiągnął wiele tytułów sportowych m.in. 2x był Vice Mistrzem Świata Amatorów, 3 x Zdobywcą Pucharu Świata.

  Klub Sportowy ZIĘTEK Team ma utworzone sekcje boksu i kickboxingu w dwóch grupach wiekowych ( dla dzieci i młodzieży) w Opatówku ( Team Opatówek), Brzezinach (Team Brzeziny), Szczytnikach (Team Szczytniki), Kaliszu (Team Kalisz), Godzieszach (Team Godziesze), Błaszkach ( Team Błaszki) i Brąszewicach (Team Brąszewice). Łącznie w klubie na zajęcia uczęszcza około 200 dzieci i młodzieży.

  Tytuł „Osobowość Powiatu” w podziękowaniu za wkład artystyczny podczas organizacji imprez promujących powiat kaliski oraz edukację kulturalną dzieci i młodzieży otrzymali Piotr i Aurelia Sieraszewscy.

  Aurelia i Piotr Sieraszewscy to właściciele Szkoły Tańca „Sieraszewski Dance – Studio”, która  prowadzi zajęcia dla najmłodszych od 4 roku życia, aż po 70-lataków na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kaliszu. Szkoła liczy około 40 grup tanecznych prowadzonych w Kaliszu i okolicach (Liskowie, Zbiersku, Brzezinach, Raszkowie, Malanowie i w Goszczanowie). Stworzone grupy taneczne złożone są z kilku do kilkudziesięciu osób.

  25 letni dorobek artystycznych osiągnięć grup tanecznych „Sieraszewski Dance – Studio” to około 150 pucharów – tych najważniejszych za I i II miejsca na podium, bez uwzględniania finału. Te najważniejsze to te, zdobyte na turniejach międzynarodowych „Srebrny Aplauz”, „Brązowy Aplauz” oraz wyróżnienia, złoto, srebro i brąz Mistrzostw Polski, pięciokrotne Grand Prix , kilkukrotne mistrzostwo województwa.

  Tytuł „Osobowość Powiatu” w uznaniu za pracę twórczą bazującą na tradycyjnym rękodziele, która wpływa na pozytywny wizerunek powiatu kaliskiego przyznano Zdzisławowi Gotfrydowi.

  Zamieszkały w gminie Brzeziny artysta,  rzeźbiarz, twórca rzeźby ludowej, sakralnej, plenerowej, ogrodowej oraz płaskorzeźb o różnej tematyce. Jego zamiłowaniem jest rzeźbienie w drewnie. Jak mówi rzeźbienie jest dla niego wielką satysfakcją ponieważ rzeźbiąc ścięty, martwy kloc drewna ożywia go i daje mu nową duszę. Prowadzi zajęcia oraz warsztaty w pracowni rzeźbiarskiej Dom Pracy Twórczej „Brzezin", której jest gospodarzem. Jest współorganizatorem plenerów rzeźbiarskich pt. „Brzeziny dłutem malowane", oraz jest też uczestnikiem plenerów rzeźbiarskich na terenie całego kraju. Członek Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej.

  Tytuł  „Osobowość Powiatu”  w uznaniu za gotowość niesienia bezinteresownej pomocy oraz zaangażowanie podczas zbiórki środków w ramach akcji “Zuzia nokautuje raka” otrzymał Piotr Stasiak. Był on pomysłodawcą i sponsorem Bożonarodzeniowej Szopki pobudowanej w Oatówku w 2015 roku, połączonej ze zbiórką pieniędzy na leczenie chorej na białaczkę Zuzi Bugajnej. Zbiórka pieniędzy organizowana była też podczas powiatowych wydarzeń kulturalnych. Piotr Stasiak jest prezesem klubu sportowego KS Opatówek i założycielem działającego przy  KS Klubu Sto. Organizatorem wielu obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opatówek. Jest też od 16 lat przedsiębiorcą. W 2016 roku aktywnie wspierał akcję odzyskiwania praw miejskich przez Opatówek.

  Tytuł „Przyjaciel Powiatu” za działania na rzecz rozwoju powiatu w dziedzinie ochrony środowiska oraz wspieranie akcji związanych z edukacją ekologiczną i rozbudową infrastruktury powiatowej  otrzymali nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz Wiesław Chojnacki i zastępca nadleśniczego Mirosław Niczyporuk. Tytuł nadał Zarząd Powiatu Kaliskiego.

  Nadleśnictwo Kalisz prowadzi własne oraz wspólnie z samorządami inwestycje i remonty w zakresie przebudowy dróg lokalnych i budowy infrastruktury turystycznej. Ostatnio wspólnie realizowane  inwestycje z Powiatem Kaliskiem  Gminą Brzeziny  to przebudowa drogi powiatowej nr 4629P w Brzezinach , z Gminą Koźminek przebudowa drogi w Młynisku, z Gminą Brzeziny przebudowa drogi we wsi Fajum i Jamnice. Natomiast na terenach leśnych z Lokalną Grupą Działania „Długosz Królewski” budowano infrastrukturę turystyczną. W roku 2016 Nadleśnictwo zakończyło gruntowną modernizację siedziby w Szałe.

  Od kilkunastu lat bardzo ważna działalnością nadleśnictwa jest edukacja leśna. Organizowane są imprezy cykliczne, jednorazowe i zajęcia dydaktyczne. Nadleśnictwo współpracuje z nauczycielami, samorządami lokalnymi  oraz instytucjami społecznymi. Od kilku lat nadleśnictwo współpracuje ze Stowarzyszeniem Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, czego  efektem są wspólne działania – wieszanie budek lęgowych oraz zbieranie kasztanów i żołędzi na zimowe dokarmianie zwierząt.

  Tytuł „Przyjaciel Powiatu” za wspieranie i promocję szkół noszących imię Jana Pawła II oraz działalność kulturalną i  charytatywną na rzecz mieszkańców powiatu kaliskiego nadano Ninie Adamczewskiej Przewodniczącej Zarządu Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej

  Pani Nina Adamczewska od 2008 roku jest przewodniczącą Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej – wspólnoty, zrzeszającej 38 placówek oświatowych niemal wszystkich etapów edukacyjnych. Należy też podkreślić, że pani Adamczewska jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.  Od początku pełnienia tej funkcji zainicjowała działania, które mają na celu rzeczywiste wypełnienie testamentu polskiego Papieża i postanowiła na realizowanie konkretnych zadań w służbie drugiemu człowiekowi. Podjęła liczne inicjatywy charytatywne, wielokrotnie sama jest ich pomysłodawczynią. Pani Adamczewska jest inicjatorką m.in. cyklu koncertów charytatywnych pn. „Otwórz serce swe”, do współrealizacji których udało się jej zaangażować władze duchowne i samorządowe, zarówno Caritas Diecezji Kaliskiej jak i Starostę Powiatu Kaliskiego.

   Muzyczną oprawę wydarzenia zapewniła Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rajska pod dyrygenturą pana Adriana Wałowskiego. Orkiestra ta powstała w lipcu 1987 r. i jest jedną z czterech orkiestr działających na terenie gminy Opatówek. Od końca 2012 roku kapelmistrzem Orkiestry jest Adrian Wałowski. Od 2016 roku funkcję prezesa Orkiestry pełni Natalia Miklas, która jest również opiekunem i instruktorem zespołu tanecznego działającego przy Orkiestrze. Muzycznie gości witała Kapela „Sami swoi”, natomiast na koniec Święta Powiatu wystąpiła Hanna Świeszyńska i Kwartet Rampa.

   

  Wioletta Przybylska

   

   

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.