AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. Zielone tereny na Zagorzynku

DATA: 10 lutego 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Wiceprezydent Barbara Gmerek spotkała się w ratuszu z przedstawicielami osiedla Rady Osiedla Zagorzynek. Fot. Anna Błaszczyk.

  Kaliskie osiedle Zagorzynek będzie mieć tereny rekreacyjno-sportowe.

  Wczoraj z przedstawicielami Rady Osiedla Zagorzynek spotkała się wiceprezydent Kalisza, Barbara Gmerek. Zebrani omówili aktualny stan realizacji dwóch wniosków z budżetu obywatelskiego, dotyczących zagospodarowania terenu wokół Jeziora Grona. Wiceprezydent wyjaśniła, że wnioski dotyczące zagospodarowania terenu wokół Jeziora Grona zostały nieprawidłowo zweryfikowane przez poprzednich pracowników Referatu Budżetu Obywatelskiego. Wiceprezydent miasta rozmawiała też z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego na temat m.in. możliwości uzyskania prawa własności do działki Skarbu Państwa, której zakresem objęto wnioski do BO: „Projekt zagospodarowania terenu stawu Grona dla celów wypoczynkowo–rekreacyjnych” oraz „Zagospodarowanie Jeziora Grona”. 

  Dodajmy, że prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński już w maju 2016 roku rozmawiał z mieszkańcami Zagorzynka o zagospodarowaniu okolic stawu Grona. Nigdy też nie popierał budowy stacji przeładunkowej odpadów na Zagorzynku i nie wyraził zgody na taką inwestycję.

  Miasto przystąpi teraz do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu Jeziora Grono z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej. Propozycja zostanie przedstawiona radnym Rady Miejskiej Kalisza. W pierwszym kwartale 2017 roku nastąpi wyłonienie projektanta, który spotka się z wnioskodawcami, by omówić proces realizacji zadania.

  (ab)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.