AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PIENIĄDZE. 35 mln dla Kalisza i powiatu kaliskiego

DATA: 15 lutego 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Prezydent Grzegorz Sapiński, marszałek Marek Woźniak i starosta Krzysztof Nosal (fot. Anna Błaszczyk)

  Ponad 35 mln zł dofinansowania na realizowane projekty pozyskały samorządy Kalisza i powiatu kaliskiego.

  W środę w poznańskim Urzędzie Marszałkowskim samorządowcy podpisali umowy na rozwój kształcenia zawodowego i poprawę jakości powietrza. 

  Umowy dotyczą Poddziałania 8.3.5 WRPO „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO – tryb konkursowy” (całkowita wartość projektu: 1 395 370,98 zł, kwota dofinansowania: 1 186 065,34 zł), oraz Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” (całkowita wartość projektu: 12 516 626,04 zł; kwota dofinansowania: 9 254 239,03 zł). Miasto Kalisz podpisało także umowę o dofinansowanie projektu związanego z tzw. niską emisją w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” (całkowita wartość projektu: 20 548 036,46 zł; kwota dofinansowania: 14 267 630,70).

  - Chcemy zachęcić mieszkańców do korzystania z innych niż samochód, alternatywnych możliwości przemieszczania się, np. rowerem. W ramach projektu zakupionych zostanie m.in. 9 nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych, zbudowane zostaną ścieżki rowerowe i parkingi. Dodatkowo zmodernizujemy energooszczędne oświetlenie uliczne – mówił Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Dziękuję panu marszałkowi za pomoc w pozyskaniu środków.

  To pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

  Głównym celem projektów jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych wysokospecjalistycznych pracowni w szkołach i placówkach edukacyjnych, doskonalenie kompetencji nauczycieli czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych.

  Projekt związany z tzw. niską emisją pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” obejmuje szereg działań, które przyczynią się do integracji transportu indywidualnego z transportem publicznym oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy jakości powietrza.

  Łączna kwota projektów Miasta Kalisza wynosi 34 460 033,48 złotych.

  - Projekty to kompleksowe zabezpieczenie pewnych potrzeb społecznych związanych z edukacją młodzieży i dorosłych oraz dostosowania jej do aktualnych wymagań rynku pracy. Projekty są dobrze realizowane i wzajemnie się uzupełniają – podkreślił marszałek Marek Woźniak. - Mamy nadzieję, że skoro pierwszy krok został wykonany, to realizacja wszystkich zamierzeń się powiedzie, czego życzymy miastu i powiatowi.

  Obok prezydenta Grzegorza Sapińskiego w podpisaniu umów uczestniczyli także: Krzysztof Nosal, starosta kaliski oraz wicestarosta Jan Kłysz, bowiem dofinansowanie otrzymały również projekty powiatu kaliskiego na łączną kwotę: 739 840 zł.
   

  Anna Błaszczyk

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.