AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

WYSTAWA. A-KUMULACJE 2017 - nagrody wręczone

DATA: 16 lutego 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Tomasz Machciński

  Pierwsza edycja Kaliskiego Biennale Sztuki "A-KUMULACJE 2017" to inicjatywa mająca na celu integrację artystów związanych z Kaliszem.

  Na biennale można było zgłosić swoją pracę w otwartej części konkursowej i pozakonkursowej. Do Galerii Tarasina napłynęło w sumie 105 prac 64 artystów m.in. z Kalisza, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Szczecina, Paryża, Hagi i Barcelony. Jury, w skład którego zostali zaproszeni: prof. Katarzyna Józefowicz, prof. Andrzej Pepłoński, prof. Maciej Guźniczak, Małgorzata Paszylka-Glaza, Michał Knychaus (kurator) oraz Joanna Dudek (dyrektorka galerii), zakwalifikowało 62 prace 46 artystów. Prace prezentowane były od 20 stycznia w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, przestrzeniach WP-A, dworcu PKP, kaliskich przystankach autobusowych oraz Kinie Centrum i Helios.

  Oficjalne zakończenie "A-KUMULACJI 2017, I edycji Kaliskiego Biennale Sztuki" miało miejsce we wtorek, 14 lutego o godz. 19.00. Podczas wieczoru poznaliśmy laureatów I edycji Kaliskiego Biennale Sztuki. Jury w przeważającej większości wskazało do nagrody głównej pracę Małgorzaty Łuczyny "Vademecum", jako wyróżniającą się dojrzałością artystyczną. Praca zostanie zakupiona do kolekcji sztuki Galerii Tarasina. Poza tym wyróżnienia honorowe otrzymali: Ziemowit Fincek (za pracę "Pokój przechodni"), Janusz Kokot (za zestaw prac "Connection" i "Reflection"), Paulina Koniuk-Fonżychowska (za zestaw prac "Obok" i "Osobno a jednak razem"), Kinga Popiela (za zestaw prac "bez tytułu 13" i "bez tytułu 22") i Tomasz Wolff (za pracę "Śmierć malarstwa"). Nagroda fundowana Royal Talens wręczona została Monice Piotrowskiej (za zestaw prac malarskich "Fabryka II" i  "Maska"). Nagroda Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego (ex aequo) powędrowała do Filipa Figla (za pracę "Odbieranie narracyjne") oraz Izabelli Symanowicz (za pracę "Gdy rozum nie śpi, budzą się obrazy"). W uzasadnieniu jury podkreśliło, że przedstawione prace odzwierciedlają wielowątkowość sztuki współczesnej a obok tradycyjnego warsztatu pojawiły się nowe media o zróżnicowanym poziomie artystycznym sięgające po różne inspiracje twórcze. W wyniku głosowania publiczności, nagrodę w postaci wystawy w Galerii Pulsar (Galeria Sztuki im. Jana Tarasina) otrzymał Michał Mąka za pracę pt. "Selfie".

  Podczas części oficjalnej ważnym głosem wsparcia dla artystów w Kaliszu były wypowiedzi prof. Piotra Łuszczykiewicza Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, który objął wydarzenie patronatem honorowym oraz Grażyny Dziedziak Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki. Poza gratulacjami i życzeniami kierowanymi w stronę artystów, wiele dobrych recenzji zdobył katalog „A-KUMULACJI 2017”.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.