AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

POŻEGNANIE. Zmarł Józef Marek

DATA: 17 lutego 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Płk Józef Marek był radnym Kalisza. Fot. Archiwum rodzinne.

  W wieku 88 lat zmarł płk Józef Marek, wieloletni kaliski radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza III kadencji. Przez wiele lat prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  

  Pułkownik Józef Marek był radnym Rady Miejskiej Kalisza I, II i III kadencji. W tej ostatniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Jego wieloletnia, aktywna działalność społeczna i samorządowa przejawiała się w pracach szeregu miejskich komisji. Był członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Miasta, Komisji Edukacji, Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, a w latach 1998-2002 przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Przez szereg lat zasiadał też w działającej przy Prezydencie Miasta Kalisza Komisji Mieszkaniowej. W 1995 roku uhonorowany został przez Radę Miejską Kalisza odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza.

  Był żołnierzem zawodowym. Po przejściu w stan spoczynku oddał się pracy społecznej. Przez wiele lat działał aktywnie w strukturach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pełniąc funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego VII i VIII kadencji.      

  Pogrzeb śp. Józefa Marka odbędzie się w poniedziałek, 20 lutego o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym Północnym, przy ulKazimierza Wóycickiego 14 w Warszawie.

  (kz)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.