AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

W URZĘDZIE. Nie stój w kolejce po dowód

DATA: 6 marca 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  24 tysiące mieszkańców Kalisza będzie musiało w bieżącym roku wymienić swój dowód osobisty. Wydział Spraw Obywatelskich radzi, aby sprawdzić kiedy dokument traci ważność i wymienić na nowy.

  W 2007 roku Urząd Miasta Kalisza wydał 24 tysiące dowodów osobistych. – Te dokumenty tracą ważność w tym roku. Nie warto wymiany dowodu osobistego zostawiać na ostatnią chwilę, żeby uniknąć kolejek – mówi Błażej Wojtyła, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich kaliskiego UM, który dodaje, że z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego, zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, można zgłosić się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lubw formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP.  Wydział Spraw Obywatelskich informuje, iż w przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca winien powiadomić organ gminy, który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

  Urzędnicy przypominają, że wśród wymaganych dokumentów przy złożeniu wniosku na dowód osobisty są: formularz wniosku wraz z kolorową fotografią osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, na żądanie organu gminy - odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa w razie niezgodności danych, dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa ( tylko w przypadku gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa ), dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o dowód osobisty – do wglądu.

  Możliwość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl.
  Przy odbiorze dowodu osobistego należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość osoby odbierającej dowód osobisty i formularz potwierdzenia złożenia wniosku, który otrzymamy w dniu przyjęcia wniosku do Urzędu. Wydanie dowodu osobistego nie podlega żadnym urzędowym opłatom.

  Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego należy zgłosić się  do Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Tadeusza Kościuszki 1A , 62 – 800 Kalisz, Biuro Obsługi Interesantów:  stanowiska 8,9,13,14,15 – składanie wniosków na dowód osobisty- tel. 62 5049 742,  stanowisko 11 – odbiór dowodu osobistego – tel. 62 5049 740

  Wydział Spraw Obywatelskich informuje, iż przewidywany termin oczekiwania na dowód osobisty to jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, ale podkreślić należy, że czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od urzędu.  

  Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych ze złożeniem wniosku na dowód osobisty można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049742 i odbioru dowodu osobistego 62 5049740 lub pod adresem mailowym: el-wso@um.kalisz.pl, wso@um.kalisz.pl bądź fax 62 5049 745.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.