AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

STAROSTWO. Wydział Komunikacji w nowej siedzibie

DATA: 28 marca 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Nowy budynek Starosta Powiatowo w Kaliszu przy ulicy Kolegialnej 4 oficjalnie otwarty.

  Skrzydło wschodnie to dawne pomieszczenia kolegium pojezuickiego. Historia zakonu jezuitów datowana jest od 1540 roku, a już w 1583 roku 44. Prymas Polski Stanisław Karnkowski ściągnął ich do Kalisza. Za to, żeby utworzyli szkołę otrzymali 4 wsie: Sławno, Kokanin, Liskow i Zychowo, czyli to trzy z terenu powiatu kaliskiego. Jezuici wywiązali się ze swojego zadania pod koniec XVI w. i rozpoczęli budowę szkoły. Żeby mógł powstać budynek, musiały być przebudowane mury obronne Kalisza. 1/3 powierzchni budynków wystawała poza ówczesne  mury obronne i wówczas sam Król Zygmunt III Waza dawał zgodę, żeby mury obronne Kalisza mogły być przesunięte. 1773 roku towarzystwo jezuitów rozwiązane zostało przez Papieża i wtedy władza świecka przejęła te budynki.

  - Najnowsza historia związana jest już z przebudową budynku Starostwa Powiatowego. Prace rozpoczęto jeszcze za czasów województwa kaliskiego. Same prace budowlane pod nadzorem starostwa trwały od 1999 roku do 2006 roku. W latach 2012-2014 była termomodernizacja budynku, podczas której wymieniono okna, drzwi, ocieplono ściany i dach- mówił wicestarosta kaliski Jan Adam Kłysz.

  Roboty budowlane w ramach prac termomodernizacyjnych w latach 2012-2014 kosztowały 922.370,34 zł, w tym Powiat Kaliski pozyskał środki unijne w kwocie około 150 tys. zł.

  Zaprojektowanie i wykonanie strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu kosztowało 88.835,52 zł

  Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia tzw. skrzydła wschodniego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz nadzór autorski kosztował 9.000 zł

  Wyposażenie budynku skrzydła wschodniego w nowe meble w salach obsługi klientów raz biur pracowników to koszt  162.670 zł

  Montaż i uruchomienie Systemu Kolejkowego w Wydziale Komunikacji to kwota 19.065 zł .

  - Pozwoli to przyspieszyć obsługę naszych klientów. Corocznie do Wydziału wpływa blisko 90 tys. spraw, wydajemy 35 tys. decyzji administracyjnych z czego blisko 28 tys. to rejestracja pojazdów.  Natomiast pozostałe zadania będą realizowane na 2 piętrze. Najbardziej newralgicznym pomieszczeniem w poprzednim budynku, było wydawanie praw jazdy. Rozmowa przy okienkach obecnie daje więcej prywatności  w załatwianiu spraw- mówił Jerzy Majas dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

  Wydział Architektury Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej znajduje się obecnie Starostwie Powiatowym w Kaliszu na parterze budynku przy pl. Św. Józefa 5. Od 4 kwietnia mieszkańcy powiatu będą obsługiwaniu już w nowej siedzibie przy ul. Kolegialnej 4.  Obecnie w Starostwie Wydział zajmuje 5 pomieszczeń, w tym znajduje się również punkt obsługi klienta. W „Skrzydle wschodnim” będzie Punkt Obsługi Klientów z dwoma stanowiskami pracy, a pozostali pracownicy będą pracować na jednej dużej Sali.

  - Zdecydowanie poprawi się obsługa mieszańców powiatu kaliskiego i same warunki pracy pracowników Wydziału również. Nasi klienci będą mieli większy komfort uzupełniania wniosków i wypełniania druków, bo są dla nich przeznaczone specjalne miejsca w Punkcie Obsługi Klienta. W Wydziale pracuje obecnie 12 osób.  W ciągu roku pracownicy Wydziału obsługują  około 10 tys. spraw. Najważniejsze to te związane ze zgłoszeniem robót budowlanych i wydania pozwolenia na budowę - mówi Patrycja Łakomiak, dyrektor Wydziału Architektury Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

  W ciągu roku Wydział Architektury Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej przyjmuje 1522 zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. A wniosków o pozwolenie na budowę wpływa 1126 rocznie. To są dane z 2016 roku.

  Skrzydło wschodnie to około 300m2 powierzchni. Teren wokół budynku jest własnością Wojewody, Marszałka, Miasta i Powiatu Kaliskiego. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowane jest utworzenie parkingów, chodników, miejsc zielonych. Koszt prac około 200 tysięcy złotych i ma zostać wykonany w ramach rewitalizacji terenów miejskich.

  W uroczystości otwarcia uczestniczyli Anna Zarębska kierownik delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu,  Radni Powiatu Kaliskiego: Dorota Karpieko, Jolanta Tomczyk, Grażyna Misiak, Robert Marszałek, Dariusz Korczyński, Henryk Kurek i Benedykt Owczarek, sekretarz powiatu Leszek Sarzyński, skarbnik powiatu Urszula Jędrusiak, dyrektorzy wydziałów i biur Starostwa Powiatowego w Kaliszu. 

  Nowy obiekt poświęcił ks. Pułkownik Tadeusz Pałuska, proboszcz parafii wojskowej pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu.

  (wp)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.