AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SESJA. Dziś radni zmieniają nazwy kaliskich ulic. Śledź obrady na żywo

DATA: 18 maja 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Trwa 38. sesja Rady Miejskiej Kalisza. Transmisja on-line.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PROJEKTY UCHWAŁ ---> TUTAJ

   

  Porządek obrad

  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza
  w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 9.00

  I.  Otwarcie posiedzenia.
  II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  III. Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
  IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
  i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
  V. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza (śp. Ignacemu Adamowi Bujnickiemu),
  2. nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza (śp. ppłk. Henrykowi Grochowskiemu),
  3. nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”,
  4. przyznania Nagrody Miasta Kalisza,
  5. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Stefana Dybowskiego na Benedykta Dybowskiego),
  6. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Marii Koszutskiej na Gustawa Arnolda Fibigera),
  7. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Józefa Koszutskiego na Władysława Reymonta),
  8. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Bolesława Rumińskiego na Zacisze),
  9. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Hanki Sawickiej na Prymasa Stefana Wyszyńskiego),
  10. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Lucjana Szenwalda na Cypriana Kamila Norwida),
  11. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania,
  12. przekazania przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu,
  13. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
  15. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
  16. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza,
  17. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza.

  VI. Przyjęcie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022” za lata 2015-2016.

  VII. Odpowiedzi na interpelacje.
  VIII. Interpelacje.
  IX. Zapytania radnych.
  X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
  XI. Zamknięcie obrad.

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.