AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. W kaliskim ratuszu powstanie Centrum Edukacyjno-Kulturowe

DATA: 19 maja 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Prezydent Grzegorz Sapiński i wicemarszałek Marzena Wodzińska

  W ratuszu powstanie nowoczesne Centrum Edukacyjno-Kulturowe za 6 mln. zł. Większość tej kwoty pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Prezydent Grzegorz Sapiński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. Kwota dotacji wyniesie 3 418 125,15 zł.

  Środki te pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  W imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ umowę podpisał Marszałek Marek Woźniak.

  Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja części wnętrz zabytkowego budynku ratusza miejskiego oraz stworzenie oferty kulturowej opartej na nowoczesnych technologiach multimedialnych, poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu.

   

  Zakres projektu obejmuje realizację następujących zadań:
  - adaptacja pomieszczeń piwnic budynku ratusza miejskiego, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio na cele wystawiennicze, w tym: roboty budowlane oraz zakup stałego wyposażenia -  urządzeń multimedialnych,
  - opracowanie koncepcji wystawy stałej oraz wykonanie ekspozycji, w tym: przeprowadzenie analiz i konsultacji historycznych, przygotowanie scenariusza treści multimedialnych, rozpisanie treści merytorycznych, edycja oraz tłumaczenie tekstów do identyfikacji i aplikacji, wykonanie projektu graficznego/plastycznego, identyfikacji wizualnej,
  - adaptacja pomieszczenia na parterze budynku ratusza na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przez Centrum Informacji Turystycznej,
  - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych - dobudowa windy oraz przebudowa wejścia do budynku ratusza,
  - promocja projektu.

   

  - Dzięki planowanej inwestycji w budynku ratusza powstanie nowoczesne Centrum Edukacyjno-Kulturowe. W ramach ekspozycji swoje stałe miejsce znajdzie zrekonstruowany Wóz Rzymski. Cieszę się, że będziemy mieli wspaniałą inwestycję w dziedzinie turystyki, promującą zarówno dziedzictwo miasta Kalisza, jak i potencjał całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – mówi prezydent Grzegorz Sapiński.

  Wykonawca adaptacji ratusza ma zostać wyłoniony w przetargu.  Zakończenie projektu planowane jest na październik 2018 roku.

  Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 5 879 500,59 zł. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na pokrycie 85% kosztów kwalifikowalnych.

  (mik)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.