AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

INWESTYCJE. Stadion Miejski - później i drożej

DATA: 25 maja 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  700 tysięcy złotych więcej będzie kosztował remont Stadionu przy ul. Łódzkiej. Obiekt będzie oddany do użytku w październiku - kilka miesięcy później niż zakładano.

  Powodem opóźnień, są między innymi dodatkowe zalecenie policji i PZPN-u odnośnie wymogów bezpieczeństwa przy organizacji meczów piłkarskich.

  - Poza niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prace wykonawcy przez łączny okres 64 dni w latach 2016 i 2017, to przede wszystkim szereg czynników ujawniających się w trakcie prowadzenia inwestycji - mówi Barbara Gmerek, wiceprezydent Kalisza. -  Chodzi o między innymi licznie występujące kolizje infrastruktury podczas robót ziemnych, których nie można było wcześniej przewidzieć, z uwagi na to, iż pierwsza dokumentacja projektowa powstała w 2007 roku.

  Wśród okoliczności, których nie można było założyć na etapie przygotowania inwestycji znalazły się m.in. kolizje: budynku technicznego z sieciami zewnętrznymi i wszystkich nowych sieci zewnętrznych z istniejącą infrastrukturą.

  - To spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w projekcie obiektu - mówi Grzegorz Zych, prezes Saltex Europa, generalnego wykonawcy inwestycji. - Przyczyn przesunięcia terminu oddania inwestycji jest oczywiście więcej. W trakcie instalacji nagłośnienia i oświetlenia ewakuacyjnego, współpracujący z nami specjaliści zwrócili uwagę na ryzyko niewystarczającego nagłośnienia. Zgłosiliśmy te sugestie zamawiającemu. Po konsultacjach z odpowiednimi służbami okazało się, że w projekcie nie został ujęty odpowiedni system. Uzupełniliśmy także zewnętrzne oświetlenie ewakuacyjne.

  Trzeba podkreślić, że w trakcie realizacji inwestycji zmieniły się przepisy prawne, aktualizujące wymagania infrastrukturalne obiektu przy organizacji imprez masowych oraz imprez o podwyższonym stopniu ryzyka (mecze piłkarskie). - Policja zwróciła nam uwagę na konieczność budowy odrębnego, gwarantującego bezpieczeństwo szlaku komunikacyjnego dla przyjezdnych kibiców - dodaje prezes Zych. - W związku z tym oczekujemy na wykonanie dodatkowego projektu. Na wyraźne polecenie policji będziemy wzmacniać także ogrodzenie sektora gości. Otrzymaliśmy tez sugestię, że ciągi komunikacyjne wykonane z kostki brukowej powinny zostać zastąpione nawierzchnią litą, typu beton lub asfalt.

  Zakończenie robót przy modernizacji stadionu zaplanowane jest na koniec sierpnia tego roku. Obiekt ma zostać oddany do użytku w październiku.

   

  Koszt całego zadania:
  Trybuna zachodnia : 11.653.687,00 zł
  Trybuna wschodnia: 26.169.455,00 zł

  Dofinansowanie:
  Z Ministerstwa Sportu i Turystki:
  do końca roku 2016r. uzyskano 9.500.000,00 zł
  w 2017r. planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 1.000.000,00 zł
  ponadto w związku z podjętą Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.04.2017r. przekazano kwotę w wysokości 352.500,00 pomocy finansowej na budowę stadionu w Kaliszu.

   

   

  (red)

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.