AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KALISZ. 40 mln na centrum przesiadkowe, nowe autobusy i modernizację oświetlenia ulicznego

DATA: 26 lipca 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy, 11 niskoemisyjnych autobusów i zmodernizowane oświetlenie uliczne - kaliski projekt wart 40 mln zł został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski. Całość ma być zrealiziowana do 2019 roku.

  W ramach zadania Miasto kupi 11 niskoemisyjnych autobusów hybrydowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W rejonie dworców autobusowego i kolejowego powstanie Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy.

  10 przystanków komunikacji miejskiej wyposażonych zostanie w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, a 6 w biletomaty. Wybudowane będą parkingi: Park&Ride, Kiss&Ride, Bike&Ride, TAXI, dla osób niepełnosprawnych, dla autobusów oraz zatoki autobusowe. Powstanie kompleksowy układ komunikacyjny związany z właściwą obsługą węzła wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną. Zamontowana zostanie instalacja oświetleniowa i monitoring. Teren ozdobi zieleń miejska.

  Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne, co zwiększy jego energooszczędność w obrębie dwóch osiedli Kalisza: Winiary i Rypinek.

  Ponadto, projekt obejmuje także kampanię informacyjno–promocyjną, pakiet miękkich działań mających przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające niską emisję – w tym przede wszystkim działania mające nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną.
   Zgodnie z planem projekt zostanie zakończony w listopadzie 2019 r.

   

  Miasto Kalisz włączyło się w inny projekt, wspierający strategię niskoemisyjną.

  W ramach konkursu nr: RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17, oś priorytetowa 3. energia, działanie nr: 3.3 wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie nr: 3.3.4 wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO powiat kaliski, jako wnioskodawca i lider projektu, złożył wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa Ścieżek rowerowych”.

  Miasto Kalisz, wspólnie z Gminą Gołuchów, Gminą Blizanów oraz Gminą Opatówek występują jako partnerzy projektu. W ramach projektu Miasto Kalisz realizować będzie zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen Altera do granicy miasta realizowana w ramach projektu partnerskiego pn.: Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa Ścieżek rowerowych”. Realizacja zadania przewidziana jest na 2018 rok.

  Wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 0,78 km i szerokości 3,0 m. Ścieżka zostanie połączona z istniejącą w rejonie Ronda Gen. Altera infrastrukturą rowerową. Ponadto, ciąg zostanie połączony z zaplanowaną do realizacji na terenie Gminy Blizanów - w Pawłówku - ścieżką rowerową.  Przewidywana wartość zadania realizowanego przez Miasto Kalisz wynosi ok. 415 tys. złotych.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.