AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EDUKCJA. "Czas zawodowców". Płatne staże i szkolenia w najlepszych firmach

DATA: 27 lipca 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Od lewej: dr inż. Maciej Szafrański - Kierownik zadań Politechniki Poznańskiej w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, Dariusz Adamek - Prezes Zarządu MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., Wojciech Wasik - Prezes Zarządu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o., Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej, Natalia Bielińska - Pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd z firmy MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., Jacek Kwieciński – Członek Zarządu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.

  "Czas zawodowców" - wspólny edukacyjny projekt samorządu, Politechniki Poznańskiej oraz firm: Pratt & Whitney i Mahle.

  26 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisała, w imieniu Partnera Wiodącego projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, porozumienia z przedsiębiorstwami o wzajemnej współpracy na rzecz realizacji ww. projektu.

  Z ramienia Partnera Projektu - Politechniki Poznańskiej porozumienia sygnował Tomasz Łodygowski,  Rektor Politechniki Poznańskiej. Ze strony pracodawców podpisy złożyli Wojciech Wasik, Prezes Zarządu Pratt & Whitney z Kalisza oraz Dariusz Adamek, Prezes Zarządu  Mahle Behr z Ostrowa Wielkopolskiego.

  - Wierzę, że południowa Wielkopolska poprzez współpracę z Państwem, jak i kolejnymi firmami, które będziemy zapraszać do współpracy będzie innowacyjna pod względem szkolnictwa zawodowego. Przygotujemy na rynek pracy profesjonalne kadry – podkreśla Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego w znaczący sposób wpływa na wzrost gospodarczy regionu. Zaangażowanie pracodawców w przygotowanie programów nauczania oraz organizację kształcenia praktycznego jest doskonałym przykładem dostosowania usług edukacyjnych do realiów gospodarki i potrzeb rynku pracy – mówi Marzena Wodzińska.

  Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo.

  Całkowita wartość projektu wynosi 63 mln 500 tys. zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 mln 975 tys. zł, środki budżetu państwa (5%) – 3 mln 175 tys. zł. Pozostała kwota, stanowiącą 10% wartości projektu, pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących w nim udział.

  Projekt Czas zawodowców BIS to nie tylko płatne staże dla uczniów u pracodawców, ale też dodatkowe zajęcia specjalistyczne w laboratoriach, materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli zamieszczone na platformie edukacyjnej. Obecnie w projekcie funkcjonują laboratoria w Poznaniu i Pile. W najbliższym czasie uruchomione zostanie laboratorium w Kaliszu.

  W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w pierwszej jego wersji w latach 2012-2015 tj.: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań był sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

  Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in.: włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom w wyborze kierunków rozwoju zawodowego, dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

  Jak zauważył Profesor Tomasz Łodygowski: działania realizowane w ramach projektu to swoista praca u podstaw, mająca na celu odtworzenie szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i postawienie go na właściwe tory.

  O społecznej odpowiedzialność biznesu mówili  przedstawiciele firmy Pratt & Whitney z Kalisza oraz Mahle Behr z Ostrowa. 

  - Naszą rolą jest nie tylko rozwój firm, generowanie zysków, ale branie odpowiedzialności za to, co się dzieje w regionie i za to, jak nasze firmy na to wpływają – podkreślił Wojciech Wasik. - Mamy bardzo dobre doświadczenie z pierwszej edycji projektu, dlatego bierzemy udział w kolejnej - dodał Dariusz Adamek.

  Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie mają okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Taka kooperacja w obecnych warunkach gospodarczych jest koniecznością. Do współdziałania w ramach projektu zapraszane są firmy z całej Wielkopolski, które mają istotny wpływ na lokalny rynek pracy. Nawiązana została już współpraca z kilkudziesięcioma innymi firmami.

  Propozycja współpracy dla firm jest bezpłatna i obejmuje m.in. dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy tak, aby przedsiębiorstwa ponosiły minimalne koszty związane z rekrutacją pracowników i doszkalaniem ich do stanowiska pracy. Wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej to inicjatywa powstała z myślą o rozwijaniu trwałej sieci powiązań pomiędzy uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami, kierownikami kształcenia praktycznego, pracodawcami, zrzeszeniami pracodawców, uczelniami oraz władzami samorządowymi.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.