AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EDUKCJA. Nowe kierunki studiów na kaliskiej PWSZ

DATA: 30 lipca 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Dwa nowe kierunki studiów wprowadza w tym roku kaliska PWSZ. To studnia  pierwszego stopnia na wydziale politechnicznym „technologia żywności i żywienie człowieka” oraz jednolite studia magisterskie na kierunku „fizjoterapia”.

  Technologia żywności i żywienie człowieka” to kierunek, który  łączy wybrane elementy wiedzy z obszaru nauk technicznych i rolniczych, z dziedzin nauk technicznych, matematycznych, chemicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych. Główny nurt studiów umożliwia nabycie wiedzy praktycznej – inżynierskiej i technologicznej – z zakresu szeroko rozumianej technologii i inżynierii produkcji żywności, analityki żywności, zasad prawidłowego żywienia człowieka, biotechnologii, mikrobiologii i bezpieczeństwa produkcji żywności, sposobów jej utrwalania, pakowania, przechowywania i transportu, kryteriów i metod oceny jakości surowców, półproduktów i gotowych produktów żywnościowych, gospodarki cieplnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i produktami ubocznymi z produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego itp. Istotnym uzupełnieniem specjalistycznej wiedzy technologicznej jest dokładne poznanie konstrukcji i zasad eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz zasad projektowania procesów i linii technologicznych.

  Kolejnym kierunkiem jest „fizjoterapia”, która jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną współczesnej medycyny i stanowi podstawę rehabilitacji i uzupełnia leczenie wszystkimi metodami współczesnej medycyny. W ciągu trzyletnich studiów licencjackich studenci uzyskują kwalifikacje niezbędne do podjęcia bezpośrednio po ich ukończeniu pracy zawodowej jako fizjoterapeuci.

  Zakres studiów obejmuje wiedzę o budowie i czynnościach narządów organizmu ludzkiego, prawach i mechanizmach rządzących tymi czynnościami w zdrowiu i chorobie oraz o metodach leczenia różnych chorób. Tę wiedzę student zdobywa w ramach wykładów i ćwiczeń z zakresu przedmiotów podstawowych, m.in. anatomii, fizjologii, patologii ogólnej i klinicznej, biofizyki, biomechaniki, biochemii oraz biologii medycznej. Zasady, metody oraz techniki i sposoby fizjoterapii student poznaje w pracowniach i oddziałach szpitalnych w ramach przedmiotów kierunkowych i zawodowych, do których należą liczne metody fizjoterapii, jak, m.in. kinezyterapia, masaż, elektroterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo z laseroterapią, ultrasonoterapia, hydroterapia, balneoterapia. Student poznaje fizjoterapię w zastosowaniu do wszystkich dyscyplin klinicznej medycyny, w tym interny, kardiologii, neurologii, pulmonologii, ortopedii, ginekologii, pediatrii. Program studiów obejmuje naukę języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego, w tym doskonalenie umiejętności pływania.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.