AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KADRY. Nowa szefowa wydziału środowiska w kaliskim ratuszu

DATA: 14 września 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Kamila Czyżak-Kościelak

  Kamila Czyżak-Kościelak od 7 września pełni obowiązki naczelnika wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. 

  - Kamila Czyżak-Kościelak jest długoletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego, pracuje w nim od 2001 roku. Przed objęciem tego stanowiska zajmowała się koordynacją audytorów w merytorycznym wydziale Urzędu Miejskiego – mówi wiceprezydent Karolina PawliczakPonieważ Pani naczelnik Ewa Maciszek jest od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim uznaliśmy, że wydział absolutnie musi mieć naczelnika, który będzie koordynował, nadzorował i zajmował się prowadzeniem spraw wydziału.

  Kamila Czyżak-Kościelak wcześniej była koordynatorką stanowiska pracy ds. audytu wewnętrznego.

  Do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa, oraz sprawy cmentarnictwa i chowania zmarłych.

   

   

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.