AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

AKCJA. Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic

DATA: 12 października 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Rolnicy z terenu powiatu kaliskiego, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic  mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   Pomoc dotyczy szkód wyrządzonych w uprawach rolnych, lasach oraz budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej w wyniku wystąpienia huraganu, nawalnego deszczu lub gradu. Termin składania wniosków mija z końcem października.

  "To kolejna pomoc dla gospodarstw, które ucierpiały w wyniku sierpniowych klęsk żywiołowych. A są to konkretne kwoty, 1000 złotych do każdego zniszczonego hektara upraw rolnych oraz aż 2000 zł do hektara zniszczonego lasu. Zwłaszcza ta druga pomoc jest bardzo ważna, bo przecież na terenie powiatu kaliskiego, jak i w wielu innych miejscach południowej Wielkopolski właśnie w lasach były największe straty" -  mówił Mieczysław Łuczak Prezes Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu .

  Wnioski należy złożyć do 31 października 2017 roku w Biurze Powiatowym ARMiR przy ulicy Zacisze 2 (dawniej Rumińskiego).

  O wsparcie mogą ubiegać się producenci rolni, którzy:

  - otrzymali numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz ewidencji gospodarstw rolnych,

  - doznali szkód, w uprawach rolnych, lasach oraz budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej w wyniku wystąpienia huraganu, deszczu nawalnego oraz gradu w sierpniu 2017 roku,

  - posiadają status mikroprzedsiębiorstwa lub małego/średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

  Stawki wsparcia kształtują się na trzech poziomach:

  - 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,


  - 2000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,


  - maksymalnie 10000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

  Wysokość wsparcia w przypadków upraw rolnych i lasów określa się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.

  W przypadku szkód powstałych w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, wysokość wsparcia pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 roku producent rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

  Pomniejszenie kwoty pomocy nie dotyczy natomiast wsparcia związanego ze szkodami w lasach.

  Odpowiednie wnioski można pobrać na stronie www.arimr.gov.pl

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.