AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Sesja Rady Miasta Kalisza. Oglądaj obrady na żywo

DATA: 26 października 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Trwa XLIV sesja Rady Miasta Kalisza. Transmisja on-line.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porządek obrad:
  XLIV Sesji Rady Miejskiej Kalisza
  w dniu 26 października 2017 roku o godz. 9.00

  I.  Otwarcie posiedzenia.
  II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                   III. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
  IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
  i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
  V. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza,
  2. opinii o lokalizacji kasyna gry,
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
  4. zmiany uchwały o emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
  5. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.
  VI. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2016 rok.
  VII. Odpowiedzi na interpelacje.
  VIII. Interpelacje.
  IX. Zapytania radnych.
  X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
  XI. Zamknięcie obrad.

  Szczegóły oraz projekty uchwał ---> TUTAJ

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.