AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PROKURATURA. Są zarzuty dla burmistrz Nowych Skalmierzyc

DATA: 31 października 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Burmistrz Bożena Budzik

  Zarzut złośliwego naruszania praw pracowniczych usłyszała burmistrz Nowych Skalmierzyc Bożena Budzik.

  Chodzi o sprawę mobbingu w urzędzie gminy. O takie zachowanie oskarżyli burmistrz Bożenę Budzik podlegli jej pracownicy. Tłem całej sprawy były rzekome romanse, o które burmistrz Budzik notorocznie posądzała pracowników urzędu. 

  W Urzędzie Gminy w Nowych Skalmierzycach kontrolę przeprowadziła wcześniej Państwowa Inspekcja Pracy, która potwierdziła zarzuty pracowników.

  Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej w Kępnie. W ramach postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, a także przesłuchano szczegółowo kilkudziesięciu świadków w osobach byłych i obecnych pracowników urzędu. 

  - W oparciu o kompleksową analizę karnoprawną materiału dowodowego Prokurator przedstawił zarzut działania na szkodę trzech pracownic urzędu , w ramach którego wskazał, że podejrzana pełniąc obowiązki pracodawcy złośliwie i w zamiarze wyrządzenia krzywdy poprzez działanie sprzeczne z interesem pracownika naruszała prawa podległych jej pracowników do poszanowania ich godności i ochrony prywatności. - mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meler. - Powyższe zachowanie zakwalifikowane zostało jako występek złośliwego naruszania praw pracowniczych z art. 218§ 1a.kodeksu karnego co zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  Przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.