AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

ZAPROSZNIE. In Memoriam - profesorowi Jerzemu Rubińskiemu

DATA: 8 listopada 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Dziekan, wykładowcy, absolwenci i studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM zapraszają na koncert In Memoriam – Profesorowi Jerzemu Rubińskiemu. Koncert odbędzie się 17 listopada w Kościele Garnizonowym.

  - Koncertem tym chcemy uczcić dziesiątą rocznicę śmierci Profesora Rubińskiego – mówi dr Beata Michalak, prowadząca koncert. - W programie Requiem d-moll KV 626 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wystąpią wykładowcy, chór złożony z absolwentów i studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz orkiestra Filharmonii Kaliskiej. Jako dyrygenci zaprezentują się wykładowcy Zakładu Edukacji Muzycznej.

  Profesor Jerzy Rubiński (1944-2007) przyczynił się do powstania ośrodka akademickiego w Kaliszu. Dzięki jego staraniom Kolegium Pedagogiczno-Artystyczne zostało przekształcone w Instytut, a od 1 września 2002 roku w samodzielny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Profesor Jerzy Rubiński sprawował funkcję pierwszego dziekana tego wydziału. Zabiegi Profesora doprowadziły do poszerzenia oferty studiów, a także do rozbudowy kaliskiego ośrodka, który dziś może poszczycić się wspaniałym kompleksem dydaktycznym z nowoczesną biblioteką i służącą całemu miastu, noszącą jego imię, salą koncertową.

  - W sercach współpracowników i absolwentów naszego Wydziału na zawsze pozostanie jako znakomity dyrygent, wspaniały wykładowca akademicki, mądry, otwarty na drugiego człowieka przełożony i pełen pasji organizator życia kulturalnego i społecznego – podsumowuje dr Beata Michalak, jednocześnie zachęca do udziału w koncercie In Memoriam – Profesorowi Jerzemu Rubińskiemu.

  Profesor Jerzy Rubiński aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Kalisza pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 1998-2002.

  Początek koncertu początek o godzinie 19.30. 

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.