AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EDUKACJA. Moda na gotowanie na UAM-ie

DATA: 10 listopada 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi różnych uczelni i studenci. Fot. Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

  Na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Moda na gotowanie.

  W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi różnych uczelni z całej Polski, którzy poruszali tematy m.in. związane z wizerunkiem jedzenia, sztuką kulinarną, tradycjami kulinarnymi, turystyką kulinarną a także leczniczym zastosowaniem żywności. Konferencję otworzyli prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz dziekan WP-A UAM oraz Jan Adam Kłysz wicestarosta kaliski. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na zjawisko wykorzystywania jedzenia oraz wszelkich zachowań kulinarnych i towarzyszących im deklaracji kulturowych, które są wykorzystywane w procesach autokreacji, a także prześledzenie roli, jaką w tym procesie odgrywają media.

  Organizatorami wydarzenia były Zakład Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej oraz Zakład Ochrony Dóbr Kultury i Komunikacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Kaliskiego, Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów oraz Uniwersyteckiego Stowarzyszenia na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu Artem Docendi.

  (jav)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.