AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. Na konferencji w Berlinie. O budżecie obywatelskim i środowisku

DATA: 1 grudnia 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Przedstawiciele UM w Kaliszu na konferencji w Berlinie. Fot. kalisz.pl

  W Berlinie w międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Konferencji Miast Partnerskich 2017 uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 

  Przedmiotem międzynarodowej dyskusji były partycypacja obywatelska w samorządzie, ochrona klimatu i środowiska, a także problematyka polsko-niemieckich relacji. W ramach panelu dotyczącego partycypacji obywatelskiej w samorządzie uczestnicy rozmawiali o różnych formach wpływu mieszkańców na rozwój ich regionów. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem budżetu obywatelskiego na terenie Polski. Podczas spotkania przedstawiciele Warszawy, Krakowa, Essen i Berlina zaprezentowali koncepcje oraz pomysły zagospodarowania przestrzeni miejskiej zielenią. Główną ideą, jaka przyświeca wszystkim miastom, jest zaangażowanie mieszkańców do wspólnego tworzenia i zagospodarowania terenów zieleni miejskiej oraz ochrona środowiska i klimatu poprzez prawidłowe gospodarowanie odpadami, korzystanie z ekologicznych środków transportu, a także wspomaganie różnorodności biologiczno-zwierzęcej.

  Konferencja z udziałem przedstawicieli wielu samorządów z całej Polski i Niemiec, była też okazją do wymiany wiedzy na temat ochrony środowiska oraz kultury i dziedzictwa kulturowego.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.